FBiH: Industrijska proizvodnja u septembru porasla 5,2%

0
271
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u septembru u odnosu na august 2020. godine veća je za 5,2%, dok je u odnosu na septembar 2019. manja za 1,1%.
Prema GIG agregatima, u septembru u odnosu na august 2020. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,9%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 5,3%, Energija je veća za 4,1%, Intermedijarni proizvodi veći su za 3,9% i Kapitalni proizvodi veći su za 2,1%.
Na godišnjem nivou, u septembru 2020. u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 5,7% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 3,5%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,9%, Energija je manja za 2,3% i Intermedijarni proizvodi manji su za 2,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u septembru u odnosu na august 2020. godine, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 7,9%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 4,8%. U Vađenju ruda i kamena manja je za 1,9%.
Na godišnjem nivou, u septembru 2020. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 0,1%. U Vađenju ruda i kamena manja je za 4,5%, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 0,1%.