EBRD za podršku bankarskom sektoru BiH odobrio 30 miliona eura

0
364
EBRD odobrio 30 miliona eura za bankarski sektor u BiH

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuel Nesl potpisali su danas Sporazum o zajmu u vrijednosti 30 miliona eura koji je namijenjen za podršku Agenciji za osiguranje depozita (AOD) i bankarskom sektoru u BiH.
Bevanda je naglasio da je izuzetno značajno da su ova sredstva obezbijeđena u vrijeme pandemije kada se mijenja stanje u ekonomiji, a time i u bankarskom sektoru, što otvara određene rizike poslovanja, saopćeno je iz Ministarstva finansija BiH.
“Agencija je jedan od učesnika mreže za finansijsku sigurnost i ima posebnu ulogu u očuvanju stabilnosti. Zbog toga je ovaj projekt još važniji”, rekao je Bevanda.
On je naglasio da saradnja sa EBRD-om daje rezultate u mnogim oblastima života na području cijele BiH, a da je ovim sporazumom ojačan i bankarski sektor i agencija koja reguliše ovu oblast.
Projekat će se sprovoditi tako da će Agencija osigurati stand-by aranžmane u vidu kreditne linije od 30 miliona eura i imati na raspolaganju dostupna rezervisana sredstava koja se mogu koristiti pod posebno definisanim uslovima i okolnostima. Na ovaj način će biti ispunjeni i određeni uslovi postojanja rezervne kreditne linije u skladu sa preporukama Međunarodnog monetarnog fonda.
Na osnovu ovog sporazuma uslovi zajma su povoljni uz rok otplate od osam godina, uključujući pet godina grace perioda na otplatu glavnice, te otplata kredita u 16 jednakih polugodišnjih rata.