FBiH je u 2020. dodijeljeno 289,2 miliona KM državne potpore

0
328
Uplaćeno 1,28 miliona KM za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći

Vlada FBiH danas je usvojila godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj potpori u Federaciji BiH za 2020. godinu.
Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći, davaoci državne pomodi su BiH, FBiH, RS, BD, kantonalne, gradske i općinske uprave putem ovIašenih pravnih osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnom pomoći.
Lani je državna pomoć dodijeljena u ukupnom iznosu od 289.203.200 KM, uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi. Sudjelovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu FBiH iznosi oko 1,29 posto. To je 10,5 posto manje nego u 2019. godini, ali čak 94 posto više u odnosu na 2018. godinu.
Dodijeljena državna pomoć (bez poljoprivrede) za 2020. godinu lani je iznosila 177.233.815 KM.
U 2020. godini dodijeljeno je 330.000 KM za promoviranje regionalnog razvoja.
Horizontalna državna pomoć, odnosno za privredu u 2020. godini je dodijeljena u visini od 23.388.502 KM, a vertikalna pomoć sektoru proizvodnje čelika iznosila je 61.760.004 KM.
Državna pomoć male vrijednosti se dodijeljuje u iznosu do 200.000 eura po jednom korisniku, u toku tri fiskalne godine, a polazi od pretpostavke da taj iznos ne utječe na trgovinu, odnosno ne narušava ili ne prijeti da naruši tržišnu konkurenciju. Ova kategorija državne pomoći dodijeljena je u 2020. u iznosu od 48.255.313 KM.
Oblik državne pomoći je i naknada za pružanje usluga od općeg ekonomskog interesa, odnosno od posebne važnosti za građane kojima se svim korisnicima /građanima osigurava usluga pod jednakim, stabilnim uvjetima, odnosno pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti, a koje se najčešće dodjeljuju u sektoru prometa, poštanskih i usluga električne energije i slično. Državna pomoć za ove usluge je u 2020. godini iznosila 43.500.000 KM.
Državna pomoć u sektoru poljoprivrede, za 2020. dodijeljena je u visini od 111.969.382 KM.
Ukupno dodijeljena državna pomoć kantonima (bez iznosa za poljoprivredu) za 2020. godinu iznosi 33.698.356 KM, a po federalnim ministarstvima 143.535.459 KM.