Općina Ilidža će na dijelu bivše kasarne Nedžarići u Sarajevu graditi objekte za rekreaciju

0
914
Općini Ilidža ustupljen prostor dijela bivše kasarne Nedžarići (Foto: Općina Ilidža)

Odlukom Vlade Federacije BiH je 50.787 kvadratnih metara zemljišta sa pripadajućim objektima nekadašnjeg dijela bivše kasarne Nedžarići u Sarajevu dato na privremeno korištenje Općini Ilidža, bez nakanade.
Zvanično ustupanje dijela bivše kasarne Nedžarići od strane Vlade FBiH u korist Općine Ilidža izvršena je danas u krugu bivše kasarne, saopćeno je iz pres-službe Općine Ilidža.
Lejla Kreševljaković-Gagula, predstavnica Vlade FBiH i član Komisije za primopredaju, uručila je načelniku Općine Ilidža Senaidu Memiću dokumentaciju kojom se na deset godina daje prostor na privremeno korištenje bez naknade.
“Već u dva navrata smo tražili da nam se ovaj objekat odnosno prostor ustupi na korištenje, jer je to jedini način da se održava i da bude u korisnim namjenama. Dobili smo saglasnost od Vlade FBiH. Prostor ćemo očistiti i isplanirati određene objekte koji će služiti za rekreaciju stanovnika i djece. Prostor treba biti od koristi za ljude koji ovdje stanuju”, izjavio je općinski načelnik Memić.
On je dodao da se razgovaralo sa predstavnicima Općine Novi Grad da zajednički isprojektuju prostor za rekreaciju, jer ulica Aleja Bosne Srebrene graniči između dvije općine.