FBiH: Pad industrijske proizvodnje u aprilu za 1,6%

0
915
Pad industrijske proizvodnje u oktobru, na mjesečnom i godišnjem nivou

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u aprilu u odnosu na mart 2019. godine, manja je za 1,6 posto, dok je u poređenju sa aprilom prošle godine industrijska proizvodnja u FBiH porasla za 1,3 posto.
Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku FBiH, u aprilu ove godine u odnosu na mart, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 11,2%, Energija je veća za 5,5%. Kapitalni proizvodi manji su za 9,7%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 5,8% i Intermedijarni proizvodi manji su za 0,4%.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2019. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 15,7%, Kapitalni proizvodi veći su za 6,5%, Energija je veća za 4,2% i Intermedijarni proizvodi veći su za 2,8%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,7%.