FBiH: Premija osiguranja u 2020. pala 0,6%, na 529 miliona KM

Premija neživotnih osiguranja (398,34 miliona KM) uglavnom je ostvarena kao i u 2019. godini, dok je premija životnih osiguranja pala 2,2 posto, na 130,75 miliona KM

0
1353
Izvor: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH, NADOS

Jedanaest osiguravajućih društava sa sjedištem u Federaciji BiH (uključujući i premiju njihovih filijala u RS-u) je u 2020. godini zaračunalo bruto premiju od 529,09 miliona KM (oko 270,52 miliona eura). To je manje za 0,6 posto ili za 2,93 miliona KM nego krajem 2019. godine kada je premija iznosila 532,02 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Na tržištu FBiH lani je poslovalo i devet osiguravajuća društva iz Republike Srpske koja su zaračunala premiju od blizu 45,16 miliona KM što je za 5,6% ili za 2,66 miliona KM manje u odnosu na 2019. godinu kada je premija iznosila oko 47,82 miliona KM. Ta premija je uglavnom ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja (43,83 miliona KM), dok je samo Wiener osiguranje zaračunao i premiju životnih osiguranja od blizu 1,33 miliona KM.
Na te lošije rezultate prvenstveno je uticala pandemija koronavirusa koja je poražavajuće uticala na ekonomiju i finansijske tokove ne samo u BiH već i u svijetu.
Prema podacima NADOS-a, osiguravatelji iz FBiH su zaključno sa decembrom 2020. zaračunali približan iznos premije neživotnih osiguranja (398,34 miliona KM) kao i u 2019. godini, dok je premija životnih osiguranja pala 2,2 posto, na 130,75 miliona KM sa 133,76 miliona KM.
Najzastupljenija vrsta osiguranja u neživotnim osiguranjima i nadalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, koja čine više od 60% udjela u premiji neživota. Osiguravatelji iz FBiH i njihove filijale u RS-u su po tom osnovu u 2020. zaračunali premiju od 239,35 miliona KM što je godišnji rast od 3,1% ili za 7,22 miliona KM.
U grupi životnih osiguranja najveći udio pripada klasičnom životnom osiguranju s premijom u iznosu od blizu 118,46 miliona KM, što je za 4,45 miliona KM ili za 3,6% manje u odnosu na 2019. godinu.
Među osiguravajućih društvima najveći tržišni udio (oko 13,1%) prema zaračunatoj bruto premiji drži Adriatic osiguranje, članica Agram koncerna. Zaračunata bruto premija Adriatica na godišnjem nivou porasla je za 0,9%, na 69,10 miliona KM.
Na drugom mjestu je Sarajevo osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,3% i padom zaračunate premije od 3,3%, na 65,09 miliona KM. Treći je Euroherc, druga članica Agrama, koji je samo po osnovu neživotnih osiguranja zaračunao premiju od blizu 62,56 miliona KM, uz godišnji rast od 0,8% i tržišnim udjelom u FBiH od 11,8 posto. Uniqa je četvrta sa tržišnim udjelom od 11,7% i premijom od 62,13 miliona KM, uz godišnji pad zaračunate premije od 1,9 posto.
Među prvih pet osiguravatelja u FBiH pozicionirano je i Grawe osiguranje Sarajevo sa tržišnim udjelom od 10,4% i ukupnom premijom od blizu 54,97 miliona KM uz godišnji rast od 0,2 posto.
Ovih prvih pet osiguravatelja drže čak 59,3 posto tržišnog udjela u Federaciji BiH, sa ukupno zaračunatom premijom od blizu 313,85 miliona KM.

Vienna lider u životnim, a Adriatic u neživotnim osiguranjima

U životnim osiguranjima koja su zaključno sa decembrom 2020. godine zaračunali osiguravatelji iz FBiH u iznosu od 130,75 miliona KM, lidersku poziciju i dalje drži Vienna osiguranje sa premijom od 34,11 miliona KM, što je manje za 7,7% u odnosu na kraj 2019. kada je premija iznosila 36,96 miliona KM.
Slijedi Uniqa osiguranje sa premijom životnih osiguranja od 33,72 miliona KM, što je za 6,7% manje u odnosu na 36,13 miliona KM iz 2019. godine, dok je na trećem mjestu Grawe osiguranje iz Sarajeva sa zaračunatom premijom životnih osiguranja u iznosu od 29,06 miliona KM ili 2,3% većom u odnosu na blizu 28,42 miliona KM iz 2019. godine.
Ova tri vodeća osiguravatelja u životnim osiguranjima u FBiH imaju ukupnu premiju u iznosu od 96,88 miliona KM, što je 74,1 posto od ukupno zaračunate premije životnih osiguranja.
Adriatic osiguranje je sa 64,55 miliona KM zaračunate premije na kraju 2020. vodeće u segmentu neživotnih osiguranja, dok je godinu ranije ta premija iznosila 63,84 miliona KM, što je rast od 1,1%. Na drugom mjestu je Euroherc sa premijom neživotnih osiguranja od 62,56 miliona KM, što je porast od 0,8% u odnosu na 62,08 miliona KM iz 2019., dok je treće Sarajevo osiguranje sa premijom neživotnih osiguranja od blizu 61,42 miliona KM uz godišnji pad od 2,7% i tada zaračunatom premijom od 63,12 miliona KM.
Ova tri osiguravatelja ukupno imaju 188,52 miliona KM premije neživotnih osiguranja što je 47,3 posto udjela u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja na tržištu FBiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here