FBiH: Premija osiguranja u prvom polugodištu porasla 9,6%, na 342,45 miliona KM

Premija neživotnih osiguranja u prvih šest mjeseci 2023. porasla je za 12 posto, dok je rast životnih osiguranja iznosio samo 3,1 posto

0
491
Neživotna osiguranja na godišnjem nivou porasla su 13,4%, a životna osiguranja za 5,7%

Autor: M.Pe. / Profitiraj.ba

Osiguravajuća društva iz Federacije BiH (računajući i premiju njihovih filijala koje posluju u RS-u, drugom bh. entitetu) su zaključno s junom 2023. godine zaračunala ukupnu bruto premiju od 342,45 miliona KM (oko 175 miliona eura).
To je porast za 9,6 posto ili za 30,1 milion KM u odnosu na prvo polugodište 2022. godine kada je premija iznosila oko 312,35 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Na rast ukupne premije uticao je rast u segmentu neživotnih osiguranja, za 12 posto ili za 27,6 miliona KM, na 257,98 miliona sa 230,38 miliona KM iz juna lani, dok je kod životnih osiguranja premija u prvih šest mjeseci 2023. porasla za 3,1 posto ili za 2,5 miliona KM, na 84,48 miliona sa 81,97 miliona KM iz juna prošle godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja u neživotnim osiguranjima je i nadalje osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, sa zaračunatom premijom krajem juna 2023. u iznosu od 140,77 miliona KM, što je u odnosu na isti period lani (premija iznosila oko 130,14 miliona KM) rast od 8,2 posto ili za 10,63 milion KM.
Prema podacima Agencija za nadzor osiguranja FBiH, udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji iznosi 41,1 posto a u neživotnim osiguranjima čak 54,6 posto.

Izvor: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH

Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio (15,8%) prema polugodišnjoj zaračunatoj bruto premiji drži ASA Central osiguranje (posluje od januara 2023. nakon integracije dva osiguravajuća društva u u svom portfoliju ima samo neživotno osiguranje), koja je porasla 108,9 posto, na 54 miliona sa 25,86 miliona KM iz juna prošle godine.
Drugo je Adriatic osiguranje, članica Agram koncerna, s tržišnim udjelom na tržištu Federacije BiH od 14,1% te rastom zaračunate polugodišnje premije od 16,5%, na 48,15 miliona sa 41,34 miliona KM iz juna prošle godine.
Slijedi Uniqa osiguranje sa rastom ukupne polugodišnje premije od 9,3 posto, na 41,2 miliona sa 37,7 miliona KM iz juna lani, uz tržišni udio u FBiH od 12 posto. Uniqa je inače lider u životnim osiguranjima sa zaračunatom premijom na kraju juna ove godine od blizu 23 miliona KM što je porast od 5,9% u odnosu na 21,7 miliona KM iz juna lani.
Euroherc, druga članica Agrama, je na 4. mjestu sa tržišnim udjelom od 11,2% i zaračunatom premijom od 38,22 miliona što je rast od 15,2% u odnosu na prvo polugodište 2022. kada je premija iznosila 33,19 miliona KM.
Među prvih pet osiguravatelja je i Sarajevo osiguranje sa tržišnim udjelom od 10,8% i premijom od 36,87 miliona KM što je porast od 3,8% u odnosu na prvo polugodište lani i tada zaračunatom premijom od 35,53 miliona KM.
Na tržištu Federacije BiH poslovalo je i osam osiguravajućih društava sa sjedištem u Republici Srpskoj odnosno Brčko distriktu BiH, od kojih je polovina poslovala s premijskim minusom na kraju prvog polugodišta ove godine: Dunav osiguranje -5,2%, Brčko-Gas -4,1%, Wiener -3,9% i Aura -2,5%).
Ukupna zaračunata premija ovih osam osiguravatelja na tržištu FBiH je na kraju juna ove godine iznosila oko 32,44 miliona KM i porasla je za 0,6% u odnosu na isti period lani kada je njihova premija iznosila 32,23 miliona KM.
Premija neživotnih osiguranja iznosila je 32 miliona i za 1,2 posto je veća nego na kraju juna prošle godine kada je iznosila blizu 31,64 miliona KM.
Zaračunatu premiju životnih osiguranja imalo je samo Wiener osiguranje iz Banja Luke u iznosu od blizu 432 hiljade KM, ali je ona imala pad od 27,7% u odnosu na prvo polugodište lani i tada ostvarenom premijom od 597 hiljada KM. Inače, ukupna zaračuna premija Wiener osiguranja (članica austrijske VIG grupacije) na tržištu FBiH na polugodištu iznosila je oko 9,58 miliona u odnosu na 9,96 miliona KM iz juna prošle godine.