FBiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u februaru porasle 2,1%

0
560
Rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na bh. tržištu, ali pad na ino-tržištu

U Federaciji BiH su cijene proizvođača industrijskih proizvoda u februaru ove godine porasle za 2,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u grupacijama: Intermedijarni proizvodi osim energije za 4,3%, Kapitalni proizvodi i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za po 0,2% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 0,1%. Cijene su pale u grupaciji Energije za 0,2%.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u području Prerađivačke industrije za 2,8%. Cijene su pale u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,6% i Vađenju ruda i kamena za 0,3%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2021. su porasle za 2,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2020. su porasle za 2,3%.
Na domaćem tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2021. su porasle za 2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 1,8%, a u odnosu na decembar 2020. godine su porasle za 2,1%.
Na ino-tržištu su cijene proizvođača industrijskih proizvoda u februaru ove godine porasle za 2,1% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 2,7%, a u odnosu na decembar 2020. godine su porasle za 2,5%.