Građani Hrvatske najzaduženiji u regionu, najmanje duguju Crnogorci

0
359
Po visini ličnih dugovanja na osnovu kredita, najzaduženiji su Slovenci sa iznosom od 5.286 eura

Građani Hrvatske su najzaduženiji u regionu sa iznosom ukupnog duga bankama po osnovu kredita od 18 milijardi eura, a najmanje duguju stanovnici Crne Gore, približno 1,39 milijardi eura, piše portal Biznis.rs bazirajući se prema januarskim podacima šest centralnih banaka zemalja na prostoru bivše SFRJ o stanju kredita stanovništva.
Na drugom mjestu po visini ukupnog duga su Slovenci sa iznosom od 11 milijardi eura, dok su građani Srbije na trećoj poziciji sa iznosom od 10 milijardi eura.
Međutim, kako navodi Biznis.rs, kada se posmatraju ukupni iznosi kredita u odnosu na broj stanovnika, proizilazi da su građani Srbije najmanje zaduženi u poređenje sa ostalim zemljama koje su proistekle iz nekadašnje zajedničke države.
Po visini ličnih dugovanja na osnovu kredita, najzaduženiji su Slovenci sa iznosom od 5.286 eura, zatim Hrvati sa 4.208 eura, Crnogorci sa 2.239, građani BiH sa 1.536 eura, Makedonci sa 1.452 eura, te Srbi sa prosječnih 1.443 eura duga.
Zanimljiv je podatak koliko je raslo zaduživanje građana u ovim državama u pandemijskoj 2020. godini. Opšte uzev, ono je raslo na nivou od po nekoliko procenata – najmanje u Hrvatskoj (1,8%), a najviše u Srbiji (11,2%).
Ovaj porast u Srbiji je dijelom posljedica moratorijuma na otplatu kredita, gdje građani u dva navrata nisu morali po nekoliko mjeseci da otplaćuju svoje dugove, dok je s druge strane nastavljena kreditna aktivnost, odnosno uzimanje zajmova u komercijalnim bankama u zemlji u određenoj mjeri.