FBiH: Stopa nezaposlenosti u maju iznosila 34,8%, a za žene 42,1%

0
263
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih u septembru manji je za 0,99%

U Federaciji BiH je u maju 2022. bilo ukupno 536.325 zaposlenih, od toga je 232.351 žena. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih u FBiH se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,4%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,1% a broj zaposlenih žena za 0,3%. U obrtu i srodnim djelatnostima broj zaposlenih se u odnosu na prethodni mjesec povećao za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.
Broj nezaposlenih u maju 2022. iznosio je 286.644 (žena: 169.242) i u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,4% a broj nezaposlenih žena za 1,0%. Stopa registrirane nezaposlenosti u maju 2022. iznosila je 34,8%, a za žene 42,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.