FBiH: U decembru bilo 520 hiljada zaposlenih, a nezaposlenih oko 323 hiljade

0
832
Cilj programa je zbrinjavanje radnika koji ne mogu otići u penziju jer im nije uplaćen radni stažpreduzeća

U decembru 2020. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 519.899. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,2% a broj zaposlenih žena za 0,1%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u decembru 2020. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,1% a broj zaposlenih žena je ostao na istom nivou.
U obrtu i srodnim djelatnostima broj zaposlenih u decembru 2020. u odnosu na mjesec ranije se smanjio za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 0,9%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj nezaposlenih u decembru 2020. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,1%, na 323.244, a broj nezaposlenih žena (188.169) je ostao skoro na istom nivou.
Stopa registrirane nezaposlenosti u decembru 2020. u Federaciji BiH iznosila je 38,3% a za žene 46,3%.