FBiH: Ukupan dug na kraju prvog kvartala premašio 5,4 milijarde KM

0
812
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

U prva tri mjeseca 2019. godine je po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 51.452.527,70 KM u više valuta i od više kreditora, navodi se u izvještaju o dugu u prvom ovogodišnjem kvartalu, kojeg je danas usvojila Vlada FBiH.
U ovom periodu je za finansiranje projekta izgradnje i obnova bolnica ugovoren novi kredit sa Saudijskim fondom za razvoj u iznosu od 33.632.487 KM. Istovremeno je postao efektivan kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 25.000.000 eura (48.895.750 KM) namijenjen projektu sarajevskog vodovoda.
U prvom kvartalu 2019., na ime glavnice i kamate, isplaćeno je ukupno 79.681.994,73 KM. Od toga se 59.613.512,20 KM ili 76,63 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 20.068.482,54 KM ili 23,37 posto na troškove kamate. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (110.720.742 KM), realizacija je u prvom kvartalu bila manja za 28,03 posto.
Vanjski dug je na kraju prvog kvartala 2019. godine iznosio 4.727.237.478 KM ili 2.715.496.900 dolara. Nominalni iznos duga, izražen u domaćoj valuti, veći je nego u proteklom kvartalu za 24.497.395 KM odnosno za 0,52 posto. Stanje duga izraženo u dolarima je, u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine, manje za 38.586.187 dolara ili 1,4 posto.
Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na kraju marta ove godine iznosio 699.734.445 KM (401.952.880 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,7 posto, ili 4.931.273 KM.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na kraju prvog kvartala 2019. iznosio 5.426.971.923 KM ili 3.117.449.780 dolara i veći je nego u proteklom kvartalu za 0,36 posto odnosno 19.566.122 KM.
Ukupan vanjski i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, je na kraju 2018. iznosio 5.651,96 miliona KM ili 27,52 posto BDP-a, od čega se 83,21 posto odnosi na vanjski i 16,79 posto na unutarnji dug.
Najveći kreditori su Svjetska banka, Evropska investicijska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Gotovo 36 posto vanjskog duga u FBiH predstavlja dug prema Svjetskoj banci.