FIA: Finansijske izvještaje za 2018. predalo 33.951 pravno lice u FBiH

0
886
Esad Mahmutović, direktor FIA

Finansijsko informatičkoj agenciji Federacije BiH (FIA) je finansijske izvještaje za 2018. godinu dostavio 33.951 obveznik.
Prema analizi FIA, finansijske izvještaje dostavilo je 22.952 preduzeća, od čega 20.576 imaju aktivan glavni račun, 1.585 blokiran račun, a finansijske izvještaje je dostavilo i 593 preduzeća koja nemaju prijavljen glavni račun u Jedinstvenom registru računa privrednih subjekata, a također i 198 privrednih subjekata koji uopće nemaju registriran račun u Registru.
Finansijske izvještaje predalo je i 2.210 udruženja, od kojih 8.495 imaju aktivan glavni račun, 54 blokiran, 499 nemaju određen glavni račun u Jedinstvenom registru računa privrednih subjekata, dok 162 udruženja koja su predala finansijski izvještaj uopće nemaju registriran račun u Registru.
Finansijske izvještaje predalo je i 20 banaka, 15 mikrokreditnih organizacija, 1.729 budžetskih korisnika, 13 osiguravajućih društava i 12 investicionih fondova.

Izvor: Finansijsko informatička agencija Federacije BiH

Dodatnim analizama je utvrđeno da 838 poslovnih subjekata nisu imali kontinuitet u predaji finansijskih izvještaja, što znači da nisu svake godine dostavljali finansijske izvještaje što im je zakonska obaveza.
“Na osnovu uvida u evidenciju FIA-e i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH, utvrdili smo da 13.140 pravnih lica, nisu izvršili svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za 2018. godinu. Podaci o pravnim licima koja nisu dostavila svoje finansijske izvještaje za 2017. kao i za sve prethodne godine, dostavljeni su Poreznoj upravi FBiH koja je dužna pokrenuti prekršajni postupak kojim su propisane novčane kazne za pravno lice u iznosu od 5.000 do 15.000 KM te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 do 3.000 KM“, kaže Esad Mahmutović, direktor FIA.
Među onima koji nisu predali finansijske izvještaje za 2018. godinu najviše je preduzeća, ukupno 10.244, zatim slijede 2.811 udruženja, 84 budžetska korisnika i jedno osiguravajuće društvo.

Izvor: Finansijsko informatička agencija FBiH