Federalna inspekcija naložila obustavu rada GIKIL-a

0
948
Obzirom da nema okolinsku dozvolu, GIKIL ne ispunjava uslove za uvoz neophodnih sirovina

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) donijela je rješenje kojim se nalaže obustava rada GIKIL-a iz Lukavca. GIKIL-u je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu.
U vezi sa eskaliranom situacijom po okoliš u rijeci Spreči izazvanom nesavjesnim poslovanjem operatora GIKIL Lukavac, nadležni federalni inspektori su u prethodnom periodu poduzimali neophodne aktivnosti na sprječavanju nastanka većih šteta u okoliš, te u zadnjem obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom konstatovali da operator obavlja svoju djelatnost bez okolinske dozvole, što je bio preduvjet da se operatoru izrekne mjera obustave rada, navode iz FUZIP-a.
Imajući u vidu da je privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac, konkretno za pogone za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u općini Lukavac, Zaključkom Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 07. avgusta 2018. godine odbačen Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, te da kontrolisani subjekt ne primjenjuje zakonske odredbe u obavljanju privredne djelatnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno, federalni inspektor zaštite okoliša je 22. avgusta 2018. donio Rješenje o obustavi rada ovog privrednog subjekta.
Rješenje o obustavi rada doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka, te Zakona o inspekcijama Federacije BiH.
Ovim rješenjem naređeno je GIKIL-u da obustavi rad do pribavljanja okolinske dozvole, kao i da izvrši identifikaciju svih vrsta otpada na lokaciji (uključujući opasni otpad), te zbrine sav opasni otpad sa lokacije putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom.
Pored ovog, i Tužilaštvo Tuzlanskog kantona otvorilo je istragu u pogledu eventualnog utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti.
“Sa tim u vezi, nadamo se da će GIKIL prepoznati ozbiljnost situacije u koju je sam sebe doveo, te iskazati opredjeljenost u smislu ozbiljnih investicija u ekološku infrastrukturu (prečistači, filteri, zbrinjavanje otpada i kontinuirano kvalitetno održavanje pogona i postrojenja), te sveukupno poboljšati i unaprijediti svoje poslovanje, kao i uvjete rada za sve uposlenike GIKIL-a”, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.