FIA: Bez glavnog računa još 11.409 poslovnih subjekata u FBiH

0
1751
Finansijsko-informatička agencija

Finansijsko-informatička agencija (FIA) dostavila je bankama u Federaciji BiH podatke o poslovnim subjektima koji nisu utvrdili glavni račun. Radi se o 11.409 poslovnih subjekata sa 24.040 pripadajućih računa koji nemaju utvrđen glavni račun ili imaju dva ili više glavnih računa koje su banke u FBiH obavezne blokirati u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu u FBiH.
Iz FIA-e upozoravaju na kaznene odredbe Zakona o unutrašnjem platnom prometu FBiH, kojim su utvrđene kazne za poslovne subjekte koji ne utvrde glavni račun, odnosno banke koje ne vode račune poslovnih subjekata u skladu s ovim Zakonom, a koji izričito nalaže utvrđivanje glavnog računa poslovnih subjekata u FBiH.
Tako je za poslovne subjekte koji nemaju utvrđen glavni račun predviđena novčana kazna od 5.000 do 10.000 KM, a za odgovorno lice poslovnog subjekta novčana kazna od 1.000 do 1.500 KM.
Također je predviđeno da banke koje ne vode račune poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom budu kažnjene novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KМ dо 15.000 KМ, a odgovorno lice u banci kaznom od 1.500 do 3.000 KM.