FIA putem regionalnog registra nudi podatke o firmama iz osam zemalja

0
1058
Esad Mahmutović: FIA prvenstveno obavlja zadaću uspostave i upravljanja bazom finansijskih podataka

Finansijsko-informatička agencija (FIA) organizirala je danas druženje sa predstavnicima bosanskohercegovačkih medija u okviru kojega su predstavljene aktivnosti koje je Agencija provodila u prethodnom periodu, kao i planovi za narednu godinu.
Direktor FIA Esad Mahmutović, upoznao je prisutne s osnovnim djelatnostima Finansijsko-informatičke agencije, ciljevima i proizvodima.
“Osnovna djelatnost Finansijsko-informatičke agencije je uspostava i upravljanje registrima poslovnih subjekata, koji omogućavaju državi da vrši kontrolu finansijskog i ekonomskog tržišta na nivou FBiH, kao i na području cijele države. Trenutno imamo formiran Registar finansijskih izvještaja, a u junu mjesecu ove godine ustanovljen je Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata FBiH i Registar bonitetnih potvrda poslovnih subjekata. Ovo je tek početak, a cilj za ubuduće je formiranje što više registara, baza podataka i informacija“, rekao je Mahmutović.
On je dodao da u narednoj godini planiraju formirati registar stečajeva, javnih preduzeća, grantova i poticaja, što je veoma značajno u borbi protiv korupcije.

FIA ima dobru saradnju sa APIF-om iz RS-a i radi na zajedničkom registru firmi, rečeno je na prezentaciji

Od juna ove godine operativan je Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata. Tada je u FBiH bilo 11.936 poslovnih subjekata sa dva ili više glavnih računa, a sa današnjim danom nema nijednog poslovnog subjekta u FBiH sa dva ili više glavnih računa. Također, sa današnjim danom je bilo 2.674 računa poslovnih subjekata kod kojih su utvrđene određene anomalije. Prema podacima FIA u Federaciji BiH je od početka januara 2016. godine do danas blokirano 1.258 poslovnih subjekata.
“FIA prvenstveno obavlja zadaću uspostave i upravljanja bazom finansijskih podataka, te njihovog pretvaranja u vrijedne informacije i znanja, neophodne za donošenje kvalificiranih i informiranih poslovnih i makroekonomskih odluka“, naglasio je Mahmutović.
Prof. dr. Džafer Alibegović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i stručni saradnik FIA-e upoznao je predstavnike medija s osnovnim proizvodima Agencije.
“Naša ideja je da ponudimo svim subjektima u privrednom životu, mogućnost da korištenjem informacija FIA i modela koje informacije pretvara u znanje donose mudre i racionalne odluke. Htjeli smo napraviti univerzalno upotrebljive proizvode koji mogu biti primjenjeni na najširi krug subjekata u poslovnom sistemu“, kazao je Alibegović.
FIA je, također, pristupila Regionalnom registru, putem kojeg će osam zemalja biti povezano, gdje će korisnici moći dobiti informacije o svim poslovnim subjektima iz zemalja bivše Jugoslavije, te Rumunije, Albanije i Bugarske.