Formira se međunarodni institut za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi

0
1198
Osmanović potpisao Deklaraciju o uspostavljanja međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine prisustvuje u Ženevi sastanku ministara zemalja Jugoistočne Evrope u CERN-u (Evropska organizacija za nuklearna istraživanja), prilikom kojeg su ministri nauke deset zemalja regiona potpisali Deklaraciju o namjeri za uspostavljanje međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope.
Deklaracijom se uspostavlja saradnja između strana potpisnica, koja će biti od uzajamne koristi i doprinijeti uspostavljanju okvira za saradnju, i to na način na kojim bi se promovisala saradnja u oblasti nauke, tehnologije i industrije, kao i edukacija i obuka talentovanih mladih ljudi i inženjera zasnovana na transferu znanja i tehnologija iz evropskih centara.
“Iskazana namjera za osivanje Međunarodnog instituta je izuzetno pozitivan znak za našu naučno-istraživačku zajednicu jer predstavlja priliku za snažnijom saradnjom i boljim korištenjem kapaciteta u regionu. Želim da potvrdim spremnost naučnika i naučnoistraživačkih institucija iz BiH za zajednički rad i saradnju u ovoj oblasti”, rekao je ministar Osmanović i naglasio da se potpisivanjem Deklaracije stvara odlična platforma za jačanje saradnje u oblasti nauke, tehnologije i industrije.
Ministar Osmanović istakao je snažnu opredjeljenost BiH ka evropskim integracijama i u s kladu s tim posvećenost da budemo dio zajedničkog evropskog istraživačkog prostora.
Institut za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi funkcionisaće u skladu s misijom ‘Nauka za mir’, a po uzoru na model Evropskog vijeća za nuklearna istraživanja CERN.