Gorivo u BiH poskupljuje 1. februara 2018.

0
930
Najjeftiniji eurosuper 95 u Evropi plaćaju Bugari, a najskuplji stanovnici Holandije

Službeni list Bosne i Hercegovine objavio je izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.
“Naplaćeni prihodi od putarine u iznosu 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva vode se na posebnom podračunu otvorenom kod Centralne banke BiH, a ti prihodi bit će raspodjeljivani u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda”, piše u Zakonu o akcizama.
Putarina iz stava (1) ovog člana plaća se u iznosu: a) 0,15 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu tečnog naftnog plina za puteve i b) 0,25 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu tečnog naftnog plina za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, od čega se 0,20 KM odnosi na izgradnju autoputeva, a 0,05 za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, navodi se u Zakonu.
U Službenom listu BiH stoji da Zakon stupa osmog dana od objave u Službenom listu, a počinje se primjenjivati prvog radnog dana mjeseca nakon stupanja na snagu Zakona, piše agencija Patria.
To znači da će se novi Zakon o akcizama početi primjenjivati od 1. februara 2018. godine.