Gotovo šest miliona KM je sa državnog nivoa osigurano za povratak u Zvornik

0
433
Mahmutović se u Zvorniku sastao sa gradonačelnikom Stevanovićem i predsjedavajućim Skupštine Grada Selimovićem

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović se danas tokom radne posjete Zvorniku sastao sa predstavnicima povratnika u ovoj regiji te gradonačelnikom Zoranom Stevanovićem i predsjedavajućim Skupštine Grada Zvornika Mensurom Selimovićem.
Mahmutović je tokom posjete istaknuo kako je na planu povratka u Zvorniku postignut značajan rezultat koji se ogleda u brojci od 18.000 povratnika u ovaj grad, a što je adekvatno propraćeno i podrškom sa državnog nivoa odakle je samo posredstvom Zajedničke komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH upućeno 4.294.851 KM za projekte u Zvorniku.
Dodatno je kroz projekat Zatvaranje kolektivnih centara CEB osigurano 769.000 KM, putem OPEC fonda 366.664 KM, te 383.111 putem Saudijskog fonda, a vodeća institucija za provedbu svih navedenih projekata je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Na sastanku sa rukovodstvom Grada Zvornika Mahmutović je izrazio uvjerenje da će jednako plodonosna saradnja biti nastavljena i u narednom periodu u vidu projekata koji će osigurati održivost povratka i integraciju interno-raseljenih osoba, odnosno u interesu podizanja standarda života svih građana Zvornika.
Pored već izgrađenih 37 stanova, nedavno su počeli radovi na izgradnji dodatnih 37 stanova u okviru Projekta zatvaranja kolektivnih centara, dok je u fazi projektiranja još 56 stambenih jedinca u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja. Kroz Zajedničke projekte Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH slijedi i asfaltiranje dionice Čališmani-Radića put za šta je osigurano 100.000 KM, sanacija glavnog puta D Kamenica te izgradnja vodovodnog bunara za naselje Lupe, Hamzići i Ramići.