Zvizdić o protekle tri godine rada VMBiH: BDP porastao 3%, otvoreno skoro 50.000 radnih mjesta…

0
749
Konferencija za medije povodom tri godine rada aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH

U protekle tri godine rada aktuelnog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ostvareni su značajni rezultati: rast BDP-a 3 posto, izvoz (u 2017.) je porastao 16,8 posto ili 11,5 milijardi KM, u prva tri mjeseca 2018. izvoz BiH ima rast veći od 18,5 posto, obim vanjskotrgovinske razmjene ide ka 30 milijardi KM, a za 2-3 godine pokrivenost uvoza izvozom bit će 70 posto, čak 70 posto izvoza ide u EU, industrijska proizvodnja porasla je 4,3 posto a prerađivačke industrije preko 6 posto, evidenatn je rast turizma (1,4 miliona dolazaka, skoro 3 miliona noćenja) i direktnih stranih investicija…
Ovo su samo neki od pokazatelja koje je na pres-konferenciji u Sarajevu iznio Denis Zvizdić povodom tri godine rada aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH.
Pored predsjedavajućeg Zvizdića, na konferenciji su učestvovali ministri finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, te ministri vanjskih poslova Igor Crnadak, komunikacija i prometa Ismir Jusko, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, ministri civilnih poslova Adil Osmanović, ministar pravde Josip Grubeša, ministar sigurnosti Dragan Mektić i ministrica odbrane Marina Pendeš, kao i generalni sekretar Vijeća ministara Robert Vidović.

Za razliku od pada BDP-a koji je npr. u 2009. godini bio -3%, u 2017. je porastao na 3,0 posto

Zvizdić je podsjetio da su u protekle tri godine, zahvaljujući Ministarstvu finansija i trezora BiH, zaključeni ugovori od skoro 600 miliona eura s međunarodnim finansijskim institucijama namijenjeni za izgradnju cestovne infrastrukture. Istakao je i da je BiH na posljednjem sastanku sa EBRD-om dobila dodatnih 700 miliona eura za izgradnju Koridora 5C.

Procentualna pokrivenost uvoza izvozom u periodu 2012. – 2017. godina

Među pozitivnim indikatorima Zvizdić je naveo da je u BiH u protekle tri godine (podaci nadležnih agencija) broj novih radnih mjesta premašio 48.600.

Evidentan rast broja zaposlenih u zadnjih nekoliko godina

Zvizdić je naveo i da je BiH skinuta sa sive liste Moneyval i FATF-a, što je značajno unaprijedilo platni promet domaćih kompanija, te da je u potpunosti realiziran akcioni plan dogovoren sa FATF-om.
On je rekao da su poslije aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji vlasti u BiH usvojile mehanizam koordinacije koji je bio ključni mehanizam u evropskim integracijama zemlje. Podsjetio je da su uspješno realizovani odgovori na Upitnik Evropske komisije te da je riječ o više od 20 hiljada stranica odgovora koji su konsenzusom usvojeni na 14 nivoa vlasti u BiH.
Zvizdić je dodao da su uporedo s tim aktivnostima radili i na projektima koji su bili vezani za povlačenje fondova. Zbog neusvajanja strategija, BiH je nažalost, dodao je Zvizdić, umjesto 600 miliona eura za period 2014.-2020. uspjela povući samo 166 miliona eura. Ipak, vlasti su u međuvremenu od četiri sporne strategije usvojile tri koji se odnose na transport, okoliš i ruralni razvoj. Što se tiče Vijeća ministara BiH, rekao je Zvizdić, strategija vezana za energetiku je spremna, te da je razlog neusvajanja zbog opstrukcija nižih nivoa vlasti.
Što se tiče bilateralne saradnje, Zvizdić je rekao da BiH želi unaprijediti saradnju sa susjedima i NATO-om.
Dodao je i bi po pitanju komunikacija BiH trebalo uskoro dobiti 4G mrežu.