Grant EU vrijedan 2,1 miliona KM za bolje vodosnabdijevanje Jajca i Zvornika

0
306
Projekat se odnosi na medernizaciju sektora vodsnabdijevanja i sanitacije u RS i FBiH

Vijeće ministara BiH je danas utvrdilo Prijedlog sporazuma o grantu između BiH, FBiH, Opštine Jajce i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/VB-IG04-BIH-ENV-04, ’BiH, VATSAN projekat u FBiH: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka u opštini Jajce’.
Riječ je o grantu EU vrijednom 1,5 milion eura, a korist od projekta imaće 27.258 stanovnika Jajca kojima će se unaprijediti životni uslovi pružanjem adekvatnih sanitarnih usluga i zadovoljavanjem potrebe vodosnabdijevanja i odlaganja otpadnih voda.
Projekat podrazumijeva izgradnju i ulaganje u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas, od izvora Resnik i smanjenje gubitaka vode u okviru postojećeg sistema, kao i izgradnju sedam malih postrojenja za prečišćavanje vode na desnoj obali rijeke Vrbas u opštini Jajce. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 9.244,964 eura, od čega je zajam EIB-a 4,09 miliona eura, doprinos Opštine Jajce 2,04 miliona eura, grant VBIF-a (Investicioni fond za Zapadni Balkan) – doprinos EU u iznosu 1,5 milion eura i ostali izvori u iznosu od 1,61 miliona eura. Vijeće ministara je takođe utvrdilo i Prijedlog sporazuma o grantu između BiH, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/VB-IG04-BIH-ENV-02, ’BiH, VATSAN program (Program vodosnadbijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: vodosnabdijevanje Faza 1 i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Tabance u Gradu Zvorniku’.
Grant Evropske unije je vrijedan 595 hiljada eura, a ukupan cilj Projekta je da se unaprijedi i poboljša sistem vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u Zvorniku. To će se ostvariti izgradnjom sistema koji će garantovati snabdijevanje dovoljnih količina higijenski sigurne vode potrošačima i izgradnju lokalnog postrojenja za prečišćavanje za naselje Tabanci.
Ovim grantom je pokrivena polovina ukupno potrebnih sredstava za realizaciju Projekta procijenjene vrijednosti 1,19 miliona eura, a preostala sredstva su obezbijeđena zajmom EIB-a od 254,8 hiljade eura i domaćim doprinosom od 340,2 hiljada.