Guverner CBBiH o zahtjevu Naše stranke za njegovom ostavkom: Volja lokalnih političara iznad interesa države

0
263
Guverner Softić: Naša stranka traži moju smjenu samo zbog parkinga na Hastahani

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić smatra da je jedini razlog zahtjeva Naše stranke za njegovu smjenu (koju je tražio delegat ove stranke Damir Arnaut u Domu Naroda Parlamenta BiH) činjenica da je Centralna banka Bosne i Herecgovine (CBBiH) u 2019. godini, na zakonit i savjestan način, kupila parking prostor na području lokaliteta Hastahana, nad kojim je stekla pravo vlasništva.
“Sve zakonske i pravne činjenice su na strani Centralne banke i toga su itekako svjesni. Iz nekog razloga Naša stranka tek sada pokazuje interese za ovaj lokalitet, i jasno je što je i javnosti već poznato, da su izbore za Opštinu Centar dobili na račun Hastahane, što je gospodin Arnaut i sam istakao. Svoje povjerenje građana, međutim neće pravdati nauštrb državne institucije koja radi u interesu svih građana BiH i koja predstavlja vezivno tkivo stabilnosti države. Nije sporan moj mandat niti moja pozicija, ali moraju biti svjesni činjenice da bez obzira na to ko vršio funkciju guvernera, treba postupati na isti način kako ja trenutno postupam, jer je to jedino zakonito i moguće postupanje, sve drugo predstavlja ozbiljno narušavanje kontinuiteta poslovanja i obavljanja jako važnih funkcija Centralne banke, za što sankcije i posljedice mogu biti vrlo ozbiljne“, naveo je Softić u izjavi povodom zahtjeva Naše stranke za njegovu smjenu sa mjesta guvernera Centralne banke BiH.
Guverne Softić dalje navodi da je strateško opredjeljenje CBBiH da osigura adekvatan prostor za sve Glavne jedinice. Dodao je da je u proteklim godinama obezbjeđen prostor za filijalu Brčko, te glavne jedinice u Banja Luci i Mostaru. GJ Sarajevo koja ima najviše banaka (13) sa kojima radi svakodnevno, osigurava gotovi novac za potrebe gradjana, vrši poravnanja, dakle sve sto je od primarnog interesa za sve građane, nema adekvatne uslove za rad i rizik za poslovanje kontinuirano raste.
Guverner Softić reagirao je i na prozivke za rezultate poslovanja Centralne banke.
“Upravno vijeće Centralne banke BiH je nadležno za vrhovnu upravu i kontrolu sprovođenja politike, administraciju i poslovanje Centralne banke i Upravno vijeće utvrđuje monetarnu politiku. Potrebno je znati da smanjenje profita Centralne banke BiH nije počelo za vrijeme mog mandata, kako se to nastojalo prikazati. Ono počinje 2009. usljed globalne finansijske krize koja je teško pogodila finansijski sektor u svijetu. Tada je zabilježen pad profita sa 199 miliona na 95 miliona maraka. Taj trend je i dalje prisutan. Međutim, nikada da danas se to nije problematiziralo“, navodi se u izjavi guvernera CBBiH.
On dalje pojašnjava da su kamatne stope u Eurozoni drastično smanjene kako bi se prevenirao udar globalne finansijske krize na realni sektor. Naveo je i ilustrativan primjer da je jednogodišnji Euribor u 2008. godini prije krize iznosio 5,31% dok je krajem 2020. godine ova kamatna stopa negativna i iznosi -0,49%. Kada bi se tadašnje kamatne stope primijenili danas, Centralna banka bi imala profit oko 200 miliona maraka.
Softić je kazao i da CBBIH ima rekordne devizne rezerve sa negativnim kamatama zbog kojih trpi smanjene prihode. Dodao je i da se finansijska uspješnost Centralne banke mjeri poštivanjem aranžmana valutnog odbora kao zakonskog modela monetarne politike. Rezultati CBBiH su izuzetno dobri uzevši u obzir uslove na finansijskim tržištima o čemu svjedoče potvrde i pohvale relevantih međunarodnih finansijskih institucija.
“Neto strana aktiva je glavni pokazatelj finansijske uspješnosti centralne banke. Sa 31.3.2021. godine ista iznosi cca 811 miliona KM. Koeficijent pokrića valutnog odbora iznosi 106,33%, a zakonski minimum je 100%“, kazao je guverner CBBiH.
Guverner se dfotakao i pitanja zapošljavanja u CBBiH. Naveo je da je prosječan broj zaposlenih u 2015. godini bio 356 službenika, a prosječan broj službenika u 2020. Iznosio je 366. Dodao je da je prema stručnim preporukama MMF i EU, potrebno dodatno osnažiti ljudske resurse u pojedinim oblastima nadležnosti CBBiH, kao npr. u statistici, istraživanju, bankarstvu, kako bi se odgovorilo na dodatne zahtjeve Eurostata i ispunili zahtjevi iz procesa europskih integracija. Za 6 godina broj uposlenih se povećao za 15 (2015. bilo 356, a 2020: 371).
Guverner Softić zaključio je da se ničija politička ambicija neće graditi rušenjem Centralne banke protivno interesima građana BiH!