Općina Ilidža: Usvojen set mjera pomoći za privrednike i građane

0
364
Nermin Muzur, načelnik Općine Ilidža

Sa ciljem prevazilaženja posljedica koje je pandemija i pojava koronavirusa ostavila na ekonomiju i privredu u 2020. i 2021. godini te zbog smanjenih prihoda i otežanog poslovanja, sarajevska općina Ilidža je u narednom periodu pripremila set mjera pomoći za privrednike i građane.
Općinsko vijeće Ilidža na prijedlog općinskog načelnika, donijelo je niz odluka sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije za privrednike i građane i to:
• Neće se plaćati zakupnina općinskih poslovnih prostora za period zabrane rada tokom pandemije,
• Korištenje javnih površina i bašta umanjit će se za 50% u naredna 3 mjeseca sa mogućnošću produženja,
• Dugovanja za zakupnine u prošloj godini se mogu platiti do 31.12.2021.godine i neće biti prepreka za buduće apliciranje i saradnju sa Općinom,
• Dužnici za rentu u 2020. godini, moći će je platiti u ratama do kraja 2021. godine,
• Dužnici Općine Ilidža će se osloboditi plaćanja zateznih kamata, uz obavezu plaćanja samo glavnog duga i troškova sudskog postupka,
• Građanim će se besplatno dodijeliti poljoprivredno zemljište za sezonsku sjetvu.
“Teret pandemije ne smiju samo snositi privrednici i građani, nego svi zajedno trebamo djelovati na najbolji mogući način kako bi prevazišli posljedice koje su uzrokovane pojavom koronavirusa. Mi kontinuirano tražimo najefikasnije mehanizme i olakšice za privrednike i građane u skladu sa mogućnostima Općine”, izjavio je načelnik Nermin Muzur.
Takođe, načelnik Muzur je najavio da će u narednom mjesecu biti donesen i set mjera za zapošljavanje, samozapošljavanje i pokretanje start up biznisa, saopćeno je iz press službe Općine Ilidža.