Helena Lončar ponovo direktor Zavoda za zapošljavanje FBiH, imenovan UO Fene

0
1273
Helena Lončar

Vlada FBiH je za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, na period od četiri godine, imenovala Helenu Lončar. U Upravni odbor ovog imenovani su Amir Šabačkić (predsjednik), Jasna Agić, Edin Idrizović, Dženan Redžo, Krešimir Sarić, Branimir Skoko i Vitomir Ćošković (članovi).
U Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje imenovani su Amir Šabačkić (predsjednik), Jasna Agić, Edin Idrizović, Dženan Redžo, Krešimir Sarić, Branimir Skoko i Vitomir Ćošković (članovi).
Vlada je razriješila dužnosti vršioce dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Federalne novinske agencije (Fena). Istovremeno je imenovan Upravni odbor ove javne ustanove, na period od četiri godine, u sastavu Marija Medić Bošnjak (predsjednik), Amir Kadribegović, Aida Birno, Husein Orahovac i Dejan Jazvić (članovi).