Željeznicama FBiH i za finansiranje BŽJK odobreno 22 miliona KM

0
181
Odobreno privremeno kvartalno finansiranje za Željeznice FBiH

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera – subvencije javnim preduzećima, namijenjenog Željeznicama FBiH za 2021. godinu, u iznosu od 22 miliona KM.
Od ovoga je za JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo planirano 21,5 miliona KM, i to 19,4 miliona KM za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture, 2 miliona KM za sufinansiranje željezničkog putničkog i 100.000 KM za sufinansiranje željezničkog kombiniranog prometa.
Preostalih 500.000 KM predstavlja sudjelovanje Federacije BH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije (BŽJK).
Federalna vlada je danas prihvatila izvještaj o poslovanju Željeznica FBiH za 2019. godinu, te odobrila Rebalans plana poslovanja ovog javnog preduzeća za 2020. godinu.