Huawei: Potreba za 5G mrežom je ista u BiH kao i u drugim zemljama svijeta

0
546
Huawei predstavio novu 5G tehnologiju i njenu primjenu

Huawei Bosna i Hercegovina je predstavio najnapredniju 5G tehnologiju i njenu primjenu tokom virtualne posjete Shenzhenu, u Kini.
Xu Kun, generalni direktor Huawei Technologies BiH je na konferenciji za medije naglasio da se danas, pojedinci i lokalne kompanije moraju sve više oslanjati na odgovarajuće, pouzdane i visoko kvalitetne telekom usluge, a to važi i za BiH.
Xu Kun je dodao da je BiH, kao država, osigurala fer i otvorenu poslovnu sredinu za Huawei, što ide u prilog konkurentnosti vodećih svjetskih tehnologija kako bi omogućile veći društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
Direktorica poslovne grupe, Aida Balta, navela je da Huawei tehnologija stoji iza više od 50% komercijalno pokrenutih 5G globalnih mobilnih mreža. Huawei stavlja veliku važnost na rad s bh. informaciono-komunikacionim darovitim osobama, i počeli su investirati u obrazovanje studenata elektrotehnike. Program pod nazivom SEEDs for the Future je počeo, a planirano je da traje najmanje pet godina, s ciljem da se pruži šansa 50 studenata da nauče više o umjetnoj inteligenciji (AI), cloud computing, telekom mrežama i informaciono-komunikacionim tehnologijama (ICT).
Huawei je predvodnik u stvaranju novih tehnologija. Do kraja 2020. godine, Huawei je imao registriranih više od 100.000 aktivnih patenata (ne samo na polju 5G) što je za 85.000 više nego krajem 2019. Ovo je najveći godišnji rast kompanije na polju razvoja patenata, a Huawei je prvi u svijetu po broju patenata koji se odnose na 5G tehnologiju.

5G + rudarstvo

Rudarstvo je velika industrija, a sigurnost njen prvi prioritet, pa će korištenje 5G biti od krucijalnog značaja za buduća iskopavanja koja će biti u potpunosti mehanizirana (bez prisustva rudara u rudnicima).

Korištenje 5G že biti od velikog značaja za buduća iskopavanja u rudnicima

Korištenje 5G tehnologije omogućava uspješnost na sljedećim područjima: kontroliranje mašina za iskopavanje na daljinu, pri čemu svaka mašina ima kamere kojima se nadgleda rad; kašnjenje u slanju slika i drugih podataka je kraće od 30ms, a zahtjeva širokopojasnu vezu od više od 80Mbit/s.
Već postoje uređaji koji uspješno preveniraju eksplozije gasova u Shanxi rudnicima u Kini, koji trebaju ukupno četiri kabla kako bi radili: dva za napajanje strujom, i dva za signal. U kombinaciji s Huawei tehnologijom, detektori gasa više ne trebaju kablove za rad, nego prenose podatke koristeći bežične mreže. Napajani putem baterija, mogu raditi i sa strujama slabijim od 6mA, pri tom ispunjavajući važeće sigurnosne standard. Ovo znači da detektori gasova mogu biti instalirani bilo gdje u jamama.
Mašine za kopanje su obično spojene na detektore s kablovima. Kada se koriste ovakvi detektori, pomjeranje mašina za kopanje je sporo, jer ovo zahtjeva stalno postavljanje kablova. Ali, spajanjem mašina na bežične detektore za gas može povećati produktivnost. Baterije koje koriste ovi detektori za gas su male i slabe snage, i zahtjevaju zamjenu tek svakih 12-18 mjeseci. Huawei trenutno radi na sistemu prevencije eksplozija. Namjera je da ovaj sistem pomogne i ostatku svijeta, to je prva 5G oprema koja je dobila certifikat za prevenciju eksplozija u Kini, i već se uveliko koristi u mnogim rudnicima.

5G + zdravstvena njega

Još jedan primjer industrijske primjene 5G tehnologije je saradnja Huaweia s partnerima na sprječavanju Covid-19 i zdravstvene njege. Neuravnotežena raspodjela medicinskih sredstava je izraziti problem širom svijeta, a pandemija je samo podcrtala ove nejednakosti. U Kini, na primjer, radi oko 200.000 iskusnih radiologa, ali većina njih radi u gradovima i velikim bolnicama. Kina ima 1,4 milijardu stanovnika, i ljudi trebaju medicinsku pomoć širom zemlje. U nekim udaljenim sredinama, čak i kada imaju modernu radiološku opremu, postoji ozbiljan nedostatak iskusnih specijalista.

5G tehnologija može pomoći tako što će omogućiti ultrazvuk na daljinu

Tehnologija 5G može pomoći tako što će omogućiti ultrazvuk na daljinu. Sa 5G mrežom, iskusni doktori mogu raditi u gradovima, a gledati ultrazvuk u visokoj rezoluciji, u stvarnom vremenu, na daljinu i davati savjete lokalnim doktorima tokom postavljanja dijagnoze. Na ovaj način, mogu pružiti pacijentima, u udaljenim krajevima, pristup vrhunskim dijagnostičkim uslugama i to na vrijeme.
Još jedan primjer su urgentni tretmani. U ovim slučajevima, vrijeme je od kritične važnosti, ukoliko postoji mogućnost da se pacijentu pruži adekvatna pomoć još u kolima hitne pomoći, što može značajno smanjiti stopu smrtnosti. Na primjer, tokom prevencije pandemije Covid-19 u Kini prošle godine, broj ličnih kontakata u bolnicama i centrima za liječenje je bio drastično smanjen zahvaljujući korištenju 5G tehnologije, tako što se koristila metoda postavljanja dijagnoze na daljinu, CT u visokoj rezoluciji, i dostava medicinskih potrepština putem automatiziranih kombija (bez vozača). Većina korištenih 5G medicinskih aplikacija je umanjila radno opterećenje medicinskog osoblja na lokaciji, za 4-6%.

Nesmetan pristup digitalnom svijetu

“Povoljna za okoliš i sigurna tehnologija je osnova za digitalni razvoj. Od dolaska u Bosnu i Hercegovinu 2009 godine, Huawei je uvijek pružao najbolja tehnološka rješenja za BiH,” izjavio je generalni direktor Huawei BiH, Xu Kun.
On je dodao da je potreba korisnika za telekomunikacijama, brzim internetom, HD videom, online kockanjem, mobilnim plaćanjem i drugim uslugama ista u svim dijelovima svijeta, baš kao i u BiH.
Cilj Huaweia je da omogući svakoj osobi, domaćinstvu i organizaciji pristup digitalnoj i time i potpuno uvezanom, inteligentnom svijetu”, zaključio je Xu Kun.