Imenovan novi Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja FBiH

0
168
Federalna vlada imenovala novi Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja FBiH

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je razriješila Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja FBiH, radi isteka mandata. Nakon provedene konkursne procedure, na period od četiri godine, Vlada FBiH je imenovala novi u sastavu: Edita Kalajdžić (predsjednica), Mirjana Vučić, Vedad Nezirić, Arnela Bevanda i Berina Ramčić (članovi).
Federalna vlada danas je dala i saglasnost za imenovanje Krešimira Šaravanje (predsjednik), Ivana Šimunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića (članovi) za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njihovom imenovanju.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here