Vlada KS odobrava zapošljavanje 49 radnika u zdravstvenom sektoru

0
370
Premijer Forto i ministar Vranić na pres-konferenciji

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministar zdravstva KS Haris Vranić obznanili su danas da će na današnjoj sjednici Vlada KS odobriti zapošljavanje 49 osoba u zdravstvenom sektoru KS. Više od polovine odnosi se na nemedicinski kadar, poput ekonomista, pravnika, certificiranih računovođa, higijeničarki, vozača…, a posao će dobiti za stalno.
Objašnjavajući proces zapošljavanja, premijer Forto na pres-konferenciji je kazao da će to biti urađeno u skladu s moratorijem, na osnovu kojeg Vlada već više godina na transparentan način popunjava radna mjesta za koja su predviđeni ugovori na neodređeno vrijeme.
“Kako godine prolaze, nagomilao se jedan broj radnih mjesta, gdje se doslovno više nije moglo izdržati bez kadrova koji su umrli, penzionisani ili svojevoljno napustili poslove. Zbog toga smo odlučili da ustanovama poput Psihijatrijske bolnice, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, Doma zdravlja, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA, Apoteka Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja, odobrimo popunjavanje određenog broja radnih mjesta u administraciji”, kazao je Forto.
Objasnio je da se 21 radno mjesto koje će Vlada danas odobriti odnosi na medicinski kadar, od toga pet specijalista pulmologa, tri specijalista pedijatra, 12 doktora medicine, jedan doktor specijalista medicinske biohemije, te jedan medicinski tehničar. Oni će većinom biti zaposleni u Domu zdravlja KS.
Ministar Vranić kazao je naglasio je da su Ministarstvo kojim rukovodi i Vlada KS prvenstveno opredijeljeni za zapošljavanje mladih ljekara, ali da se ne može raditi bez onih radnih mjesta koja zahtjevaju specijalističku ili subspecijalističku službu, odnosno bez nemedicinskog kadra. Naveo je primjer Doma zdravlja KS, koji pokriva sve općine u Kantonu, a trenutno nema ni jednog vozača.
Podsjetio je kako je u toku trećeg vala pandemije koronavirusa zdravstveni sistem bio prenapregnut, te da je Vlada KS tada reagirala angažmanom ljekara i medicinskih sestara na kraći period.