Imovina Penzijskog rezervnog fonda RS moći će se ulagati u dužničke hartije od vrijednosti

PREF-u se proširuje mogućnost ulaganja u hartije od vrijednosti emitenata izvan BiH sa 20 na 35 posto

0
339
PREF je u 2022. godini ostvario neto dobit u iznosu od 6,16 miliona KM

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu RS, s ciljem da se omogući kontinuirani novčani tok iz poslovne aktivnosti Rezervnog fonda, kao i radi obezbjeđenja dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja.
Na osnovu izvršene analize i sagledavanja trenutnog stepena razvoja tržišta kapitala RS, predloženo je redefinisanje ograničenja ulaganja Penzijskog rezervnog fonda kako bi, i u narednom periodu, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS nastavilo da ostvaruje pozitivne rezultate, pružajući podršku obaveznom penzijskom osiguranju.
Usvajanjem prijedloga bilo bi omogućeno ulaganje imovine Rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u trenutku njihovog sticanja, a čije će se uvrštanje izvršiti najkasnije u roku od godinu dana od dana upisa tih hartija u Centralni registar.
Takođe bi bila povećana mogućnost ulaganja neto imovine Rezervnog fonda u hartije od vrijednosti emitenta čiji je sjedište izvan BiH sa 20% na 35%, a bio bi proširen i geografski obuhvat za zajednička ulaganja Rezervnog fonda i međunarodnih finansijskih organizacija i multilateralnih razvojnih banaka.

Sredstva Fonda za razvoj RS moći će se plasirati i u kredite za stambeno zbrinjavanje

Vlada RS danas je utvrdila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske kojim je propisano da se sredstva Fonda mogu plasirati u kredite i fizičkim licima za stambeno zbrinjavanje.
Razlozi za dopune sadržani su u potrebi za zadržavanjem kadrova na domaćem tržištu rada, koja je jednim dijelom zavisna od rješavanja zahtjeva za povećanom potražnjom sredstava za stambenim kreditima od strane fizičkih lica, kao i potrebi za dodatnim stimulisanjem stambenog zbrinjavanja građana Republike Srpske, podršku pronatalitetnim politikama i razvoju tržišta rada.
Osim navedenog, predloženo je da se Fondu omogući da podrži emisiju korporativnih obveznica za koje je garant Republika Srpska, bez ograničenja u pogledu iznosa učešća u emisiji, jer se takve emisije smatraju manje rizičnim za investitore.