Intenzivirani radovi na autocesti u Hercegovini, probijeno 35 metara tunela Počitelj

0
580
Počelo probijanje tunela Počitelj: desna cijev probijena na dužini od 35 m, a lijeva 10 metara

Osim aktivnosti na poddionici autoceste Buna – Počitelj, na kojoj radovi polako dolaze u završnu fazu, na području Hercegovine intezivirani su i radovi na izgradnji 11 km duge poddionice Počitelj – Zvirovići.
Poddionica Počitelj – Zvirovići, koja je dio dionice Počitelj – Bijača, podijeljena je na dva lota.
LOT 1 obuhvata trasu autoceste od petlje Počitelj do početka mosta Počitelj i od kraja mosta Počitelj do petlje Zvirovići. Na kompletnoj dužini trase je izvršen površinski iskop i trenutno se rade zemljani radovi i temeljanje pojedinih objekata.
Na tunelu Počitelj dužine oko 1200 metara, na južnom portalu počelo se sa podzemnim iskopom i probijanjem tunela za obje cijevi (trenutno desna cijev probijena na dužini od 35 m, a lijeva 10 m). U narednom period je planiran nastavak zemljanih radova, prvenstveno na iskopu i izgradnji nasipa. Također se planira početi sa radovima na izgradnji potputnjaka Ševaš Njive, natputnjaka Gradina, mostova M2, M3 i M4 kao i proboj tunela Počitelj sa sjeverne strane. Trenutno je na izgradnji angažirano 160 radnika i inženjera i više od 90 mašina.
LOT 2 obuhvata izgradnju kolosalnog mosta Počitelj, jednog od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru 5c, dužine 975 metara i maksimalne visine stubova od 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. Radovi na izradi pristupnog mosta preko rijeke Neretve su pri kraju – trenutno se izvodi nasip kod upornjaka na desnoj obali rijeke.

Intezivirani radovi na izgradnji 11 km duge poddionice Počitelj – Zvirovići

Od daljnih aktivnost planirana je izrada šipova na stubnom mjestu S4 za potrebe izvođenja statičkog ispitivanja šipa, a planira se i nastavak uređenja gradilišnih ureda i gradilišne betonare.
Izvođač radova za LOT 1 je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok radove na izgradnji mosta (LOT 2) izvodi konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd (Kina).
Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.
Na jugu Hercegovine, uz aktivnosti na dionicama Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići, u ovoj godini kreću radovi i na izgradnji dionice Tunel Kvanj – Buna, ukupne dužine 5,25 kilometara. Na dionici Tunel Kvanj – Buna gradit će se dvocijevni tunel Kvanj, desna tunela cijevi dužine 2.645 m i lijeva cijev dužine 2.720 m, vijadukt i nadvožnjak, a ostatak trase se nadovezuje na dionicu Buna – Počitelj. Također, u okviru ovog projekta biti će rekonstruirana i regionalna cesta Buna – Domanovići, ukupne dužine 14,5 km, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.
Dionica Tunel Kvanj – Buna finansirat će se iz sredstava osiguranih kod Evropske investicijske banke (EIB) i mogućim bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF-a.