Iz programa Horizont povučeno 2,9 miliona eura

0
851
Za program Horizont 2020 iz BiH odobrena 23 projekta

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u Okvirnom programu Evropske komisije za istraživanje i razvoj – Horizont 2020 (H2020) s provedenim aktivnostima u cilju povećanja uspješnosti učešća u ovom programu.
Za program Horizont 2020 do septembra 2017. godine iz BiH je bilo 196 kredibilnih aplikacija sa 269 aplikanata, a odobrena su 23 projekta koja uključuju 38 institucija. Ukupni povučeni iznos do sada je 2,9 miliona eura.
Vijeće ministara BiH odobrilo je na godišnjem nivou po 444.000,00 KM granta Ministarstva civilnih poslova tokom 2016. i 2017. godine za podršku pisanju prijedloga projekata za Horizont 2020, kao i za povećanje stepena uspješnosti učešća u ovom programu.
Tokom prošle godine, između ostalog, finansirano je štampanje Vodiča za Horizont 2020. Kontinuirano se radi na promoviranju uspješnih institucija iz BiH u ovom programu, pomoći domaćim subjektima u traženju partnera van BiH za zajedničke projekte, intenziviranju aktivnosti na organizaciji promotivnih događaja u saradnji s Evropskom komisijom i drugim nadležnim institucijama.