Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu od javnog interesa za FBiH

0
474
Za izgradnju i rekonstrukciju gradskog autoputa predviđeno 8,5 miliona KM, a za 1. transverzalu oko 6,5 miliona KM

Današnjom odlukom Federalne vlada utvrđeno je da je projekt izgradnje gradskog autoputa – brze ceste u Sarajevu od javnog interesa za Federaciju BiH.
Pristupa se izradi investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju ove prometnice, pribavljanju urbanističke saglasnosti i obavljanju postupaka eksproprijacije na zemljištu, sa objektima i infrastrukturom, kao i početku realizacije projekta.
Izgradnja gradskog autoputa – brze ceste u Sarajevu jedan je od prioritetnih projekata u Federaciji BiH čijom će realizacijom biti značajno smanene prometne gužve u gradu, skraćeno vrijeme putovanja i poboljšala sigurnost svih učesnika u prometu na pravcu Stup – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Bentbaša.