Jačanjem institucionalnih kapaciteta CBBiH još bliže evropskim standardima

0
283
Projekat će adresirati ključna područja centralnog bankarstva i supervizije

U okviru IPA regionalnog projekta, Njemačka centralna banka (Deutsche Bundesbank) i Evropska komisija (EK), uz finansijsku podršku Evropske unije, započele su danas drugu fazu programa podrške centralnim bankama i agencijama za bankarstvo u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima Zapadnog Balkana u EU.
U programu, osim Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), učestvuju i entitetske agencije za bankarstvo, kao i sve centralne banke zemalja Zapadnog Balkana, a realizuje ga Njemačka centralna banka, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banka (ESCB) i Evropskom centralnom bankom (ECB). Cilj programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta centralnih banaka i agencija za bankarstvo, prenoseći najbolje međunarodne i evropske standarde na nacionalne prakse. EU je usmjerila tri miliona eura za program iz svog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III).
Tokom naredne tri godine, CBBiH će zajedno sa 19 partnerskih centralnih/narodnih banaka, ECB i EK nastaviti raditi na unapređenju svog poslovanja u skladu sa EU standardima u cilju budućeg članstva u EU. Projekat je posebno značajan u vremenu globalnih izazova kada su saradnja i razmjena praksi bitniji no ikad. Projekat će adresirati ključna područja centralnog bankarstva i supervizije, saopćeno je iz CBBiH.