Javni dug BiH lani porastao za 623 miliona KM, na 12,8 milijardi KM

Vanjski dug iznosio je oko 9,7 milijardi KM ili 75,67%, a unutrašnji dug 3,1 milijarde KM ili 24,33% javne zaduženosti

0
418
Ukupni prihodi namijenjeni institucijama BiH u prvom kvartalu iznosili oko 278 miliona KM

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine u 2021. godini.
Prema informaciji, javni dug BiH krajem 2021. godine iznosio je 12 milijardi i 816,03 miliona KM, od čega se na vanjski dug odnosilo 9 milijardi i 697,79 miliona KM ili 75,67%, a na unutrašnji dug 3 milijarde i 118,24 miliona KM ili 24,33% javne zaduženosti.
U odnosu na kraj 2020. godine, javni dug BiH se povećao za 623,05 miliona KM, od čega se vanjski dug povećao za 999,53 miliona KM, dok se unutrašnji dug smanjio za 376,48 miliona KM.
U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,08%, Republika Srpska sa 48,04%, institucije BiH sa 0,49%, a Distrikt Brčko sa 0,39%.
Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2021. godini iznosilo je 34,82%.
Servis vanjskog duga BiH u 2021. godini iznosio je 805,31 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosilo 680,37 miliona KM, a na kamatu 124,94 miliona KM. U ukupnom iznosu servisa vanjskog duga BiH Federacija BiH učestvuje sa 65,29%, Republika Srpska sa 32,90%, institucije BiH sa 0,93%, a Distrikt Brčko sa 0,88%.