Kanton Sarajevo: Oko 149 miliona KM za pomoć privredi

0
207
Program obuhvata sve vrste pomoći koji će se realizovati od strane Vlade Kantona Sarajevo

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić danas je, nakon velikog broja upita i poziva o potrebi pojašnjenja mjera koje se nalaze u Programu ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusa u KS, predstavio najznačajnije odrednice ovog programa.
Nakon što je Skupština KS napravila neophodnu zakonsku infrastrukturu u smislu Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih posljedica pandemije koronavirusa na privredu u KS, ponovno je otvorena mogućnost isplate cijele ili dijela minimalne neto plate.
Takođe, u odnosu na prethodne javne pozive sada je omogućena i isplata pripadajućih poreza svim poslovnim subjektima kojima je Vlada KS svojom odlukom zabranila rad u određenom periodu.
“Program obuhvata sve vrste pomoći koji će se realizovati od strane Vlade KS. Pored isplata dijela minimalne plate privrednim subjektima, tu su i mjere koje smo već završili, a tu su oslobađanje privrede od nekih fiskalnih i parafiskalnih nameta, a što je učinjeno izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i Zakona o šumama. To rasterećenje otprilike na godišnjem nivou iznosi 3,5 miliona KM”, pojasnio je ministar Delić.
Uz to, već je objavljen javni poziv za poticaj razvoja i očuvanja starih tradicionalnih zanata u vrijednosti od 250.000 KM, te su implementirani poticaji za poljoprivrednu proizvodnju u vrijednosti od 6,1 milion KM. Planirana su sredstva za poticaj maloj privredi, uz plasman povoljnih kredita, koja iznose 90 miliona KM.
Među mjerama ublažavanja negativnih posljedica za privredu KS nalaze se i grant sredstva za poticaje subjektima male privrede od 3,49 miliona KM.
Kroz mjere socijalne politike za ovu namjenu stavljena su na raspolaganje sredstva od 25,89 miliona KM.
Planirano je da se iznos od šest miliona KM, u saradnji sa lokalnim zajednicama, usmjeri prema kapitalnim projektima. Sredstva su namijenjena za infrastrukturalno uređenje poslovno-industrijskih zona na području KS.
Pomoć privrednim subjektima kojima je Vlada KS zbog epidemije koronavirusa zabranila rad, prema riječima ministra Delića, odvijat će se kroz dvije mjere. Prva se odnosi na finansiranje dijela cijele ili minimalne mjesečne neto plate na nivou Federacije BiH, a druga obuhvata finansiranje pripadajućih doprinosa i poreza.

Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo

“Kada je u pitanju realizacija prve mjere, važno je naglasiti da su iz ove mjere isključeni subjekti: javna preduzeća i javne ustanove, javne institucije, organi uprave i upravne organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, banke i druge finansijske organizacije, kockarnice i kladionice, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju poslovnu djelatnost kao dopunsko zanimanje”, naglasio je ministar Delić.
Subjekti sa pravom učešća u ovom javnom pozivu su poslovni subjekti sa sjedištem na području KS koji ovo pravo mogu ostvariti za poslovne jedinice koje se nalaze na području KS.
“Tu su i fizička lica sa sjedištem u KS koja samostalno obavljaju poslovnu djelatnost kao osnovno ili dodatno zanimanje i koja porez na dohodak plaćaju po paušalno utvrđenom iznosu”, dodao je Delić.
Novina je da će ovaj put, za razliku od ranije, ovom mjerom biti obuhvaćeni i gore navedeni subjekti koji su registrovani i nakon 1.12.2019. godine.
Uslovi za ostvarivanje ovih prava su pad prometa, broj zaposlenih i izmirene porezne obaveze. U kriteriju evidentiranog pada prometa, prava se odnose na dvije grupe subjekata: one koji imaju pad od 30 do 50 posto i one koji imaju pad prometa veći od 50 posto.
Za primjenu ove mjere, tretirat će se njihov promet ostvaren u mjesecima koji su regulisani odlukom Vlade u odnosu na prosjek prometa koji su poslovni subjekti imali u toku 2019. godine. Poslovni subjekti koji apliciraju za ove mjere moraju sa datum objave javnog poziva imati izmirene poreske obaveze sa 30.09.2020. godine.
Prošle godine je uslov za refundaciju troškova bio da su poslovni subjekti zadržali 70% uposlenih. Zbog lakše implementacije mjera, te kako bi se pomoglo i subjektima koji imaju mali broj uposlenih, sada je to definisano da na subvencioniranje imaju pravo subjekti koji su zadržali 2/3 zaposlenih ili 50% za subjekte koji imaju samo dva zaposlena.
Kada se govori o poslovnim subjektima koji su registrovani nakon 1.12.2019. godine, oni nisu u obavezi da ispoštuju kriterij pada prometa niti broj uposlenih nego će oni ostvariti pravo na isplatu do 40% minimalne mjesečne neto plate.
Fizička lica sa sjedištem u KS koji obavljaju poslovnu djelatnost kao osnovno ili dodatno zanimanje i porez plaćaju paušalno, imaju pravo na isplatu 50% dijela minimalne neto plate, s tim da su u obavezi zadržati uposlenike, pri čemu se za njih ne primjenjuje uslov pada prometa.
Kada je riječ o finansiranju pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu platu, pravo učešća imaju poslovni subjekti sa sjedištem u KS koji obavljaju djelatnost u skladu sa propisanom klasifikacijom djelatnosti, a čije je obavljanje djelatnosti zabranjeno odlukom Vlade KS na određeni periodu s tim da ovo pravo ne mogu ostvariti poslovne jedinice izvan KS.
Ovo pravo ne mogu ostvariti ni poslovni subjekti sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo u FBiH koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje djeluju u KS i imaju registrovanu poslovnu djelatnost, te čije je obavljanje djelatnosti zabranjeno odlukom Vlade za određeni period.