Kanton Sarajevo: Počela isplata septembarskih socijalnih naknada

0
300
Za isplatu socijalnih naknada iz budžeta KS uplaćeno je 1.099.865 KM

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS obavještavaju korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da od danas mogu podići svoje naknade za mjesec septembar sa tekućih računa kod banaka.
Za ove nakanade uplaćeno je 1.099.865 KM iz Budžeta KS.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.460 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i za refundaciju ljekarskih pregleda.