IDC i Huawei objavili Index bankarske otpornosti za 2020.

0
530
IDC i Huawei objavili Bijelu knjigu: Bankarska industrija napreduje u okolnostima ‘novog normalnog’

Na Huawei Connect 2020. događaju, održanom od 23. do 26. septembra, vodeći svjetski provajder tržišne inteligencije, savjetodavnih usluga i događaja vezanih za informacione tehnologije i telekomunikacije – International Data Corporation (IDC) i kompanija Huawei, objavili su Bijelu knjigu (White Paper) pod nazivom – Bankarska industrija napreduje u okolnostima ‘novog normalnog’.
Tom prilikom IDC i Huawei istraživali su uticaj Covid-19 na bankarsku industriju, kao i korake koje bi banke trebale da preduzmu kako bi osigurale uspjeh u budućnosti.
Dio ovog izvještaja je i ‘Index bankarske otpornosti’ koji kvantifikuje trenutni status bankarskog sektora po regionima, na osnovu šest ključnih tačaka. Ovaj izvještaj banke mogu koristiti kako bi izvršile procjenu sopstvene otpornosti i odredile tačke na koje mogu usmjeriti svoje buduće aktivnosti radi postizanja uspjeha.
Tokom Huawei Connect 2020, kompanija Huawei i njeni partneri prikazali su širok spektar FSI rješenja, uključujući i finansijski cloud, pametne ekspoziture, digitalni CORE i inteligentene platforme za podatke. Ova rješenja omogućavaju bankama da smanje troškove, povećaju agilnost u FSI okruženju koje se konstantno i ubrzano mijenja, privuku i zadrže klijenta i pozicioniraju se u odnosu na konkurenciju.
Skorašnji događaji u vezi sa pandemijom virusa Covid-19 promijenili su fokus, pa su se finanskijske usluge preorijentisale na mobilne uređaje, a kompanija Huawei, na osnovu ranijeg iskustva sa tržišta Kine, bila je lider u podršci bankama u njihovom prelasku na mobilne interakcije.
Ova iskustva motivisala su Huawei, da zajedno sa IDC, radi na ovom izvještaju. Neki od najznačajnijih zaključaka tiču se uticaja pandemije na bilans stanja banaka, eksponencionalni rast digitalnih plaćanja putem mobilnih uređaja i značajnu promjenu uloge filijala.
Gledajući u budućnost, IDC ističe da napori banaka treba da budu usmjereni na:
• potpuni prelazak na digitalne kanale,
• promjenu načina komunikacije prilikom isporuke usluga klijentima,
• unaprjeđenje infrastrukture, nadogradnju na hibridni cloud i mikroservise,
• redefinisanje podataka i analitike kroz izgradnju robusnih baza podataka i mogućnosti koja pruža vještačka inteligencija,
• promjenu načina poslovanja, odnosno prelazak sa papira i kompjutera na mobilne uređaje,
• transformaciju platformi, odnosno uključivanje novih tehnologija poput 5G, AI i IoT…
Ukoliko se posmatraju zajedno ‘Index otpornosti banaka’ i područja fokusa, daju jasne smjernice bankama prilikom suočavanja sa izazovima ‘novog normalnog’.
Kompanija Huawei nastavit će da sarađuje sa vodećim svjetskim finansijskim institucijama, a uvidi koje ovaj izvještaj pruža biće dobra osnova za njihov dalji rad.

Bijeli papir (white paper) može se preuzeti na:
https://e.huawei.com/en/solutions/industries/smart-finance/banking-industry-rises-up-to-the-new-normal