Konačno imenovana Komisija za vrijednosne papire FBiH

0
253
Rad Komisije za vrijednosne papire FBiH deblokiran nakon skoro dvije godine

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (većinom glasova) konačno je imenovana Komisija za vrijednosne papire FBiH, nakon skoro dvije godine blokade.
Tom odlukom razriješen je raniji saziv, a imenovani su Adnan Zukić (predsjednik Komisije), te članovi Matej Živković (on je ujedno i zamjenik Komisije, a bio je i u prethodnom sazivu), Predrag Mlađen, Esad Dželilović i Romeo Zelenika.
Ova odluka mnogo će značiti u odblokiranju brojnih ekonomskih procesa u Federaciji BiH, jer zbog blokade rada Komisije mnoga preduzeća nisu mogla izvršiti dokapitalizaciju i preregistraciju, te promjenu Nadzornih odbora i menadžmenta dioničkih društava.