Konferencija o energetskoj efikasnosti održat će se 14. septembra

0
263
Federalno ministarstvo prostornog uređenja organizator je Međunarodne konferencije o EE

Federalno ministarstvo prostornog uređenja BiH organizira međunarodnu konferenciju ‘Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini’, koja će se održati 14.09.2022. godine, u Gradskoj vijećnici u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina je okarakterizirana kao zemlja sa vrlo visokim stepenom energetske neefikasnosti u sektoru zgradarstva, industrije i usluga. Prosječna potrošnja energije u javnim zgradama u BiH je tri puta veća od prosjeka u EU, što ih kategorizira kao potpuno energetski neefikasne zgrade. Uzrok sporog napretka u poboljšanju energetske efikasnosti (EE) u BiH su neharmonizirani zakoni i nepostojanje podzakonskih akata u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije kao i nepostojanje mehanizama finansiranja.
Istovremeno, BiH ima jedan od najznačajnih potencijala za skladištenje energije u regionu i mogla bi bazirati svoj dalji srednjoročni ekonomski razvoj i kreiranje novih radnih mjesta na mjerama poboljšanja EE u javnom i stambenom sektoru.
Vlada Federacije BiH prepoznala je značaj energetske efikasnosti ka održivom ekonomskom razvoju BiH i pridruživanju naše zemlje EU, te kroz projekat Svjetske banke za energetsku efikasnost u BiH (BEEP), koji se realizira od 2016. godine u Federaciji BiH, nastoji ukazati na benefite poboljšanja EE u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti.
Međunarodna konferencija ‘Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u BiH’, okupit će sve zainteresirane aktere na lokalnom tržištu energetske efikasnosti i iz sektora javnih zgrada kako bi razgovarali o svim aspektima relevantnim za EE u javnim zgradama, posebno o modelima finansiranja i izgradnji kapaciteta. S ciljem uklanjanja postojećih prepreka za razvoj tržišta i poboljšanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada, ovaj događaj poslužit će kao platforma za prezentiranje novih ideja i rješenja koja će BiH pomoći u procesu pristupanja EU i ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o enegetskoj zajednici.
Konferencija će ugostiti ugledne domaće i međunarodne stručnjake koji će prezentirati svoja iskustva.
Zaključci konferencije biće iskorišteni za kreiranje stimulirajućeg okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada, te brži napredak BiH na putu ka EU.
Detaljan dnevni red, kao i više informacija o govornicima i konferenciji dostupno je na web stranici https://fmpu.gov.ba/konferencija-improving-energy-efficiency/