Korona kriza srozala neto dobit Sberbank BH za 34,2%, na 6,7 miliona KM

0
772
Aktiva Sberbank BH u 2020. iznosila je nešto više od 1,52 milijardi KM

Sberbank BH d.d. Sarajevo poslovala je u pandemijskoj 2020. godini s neto dobiti od blizu 6,76 miliona KM što je za 3,51 milion maraka manje (-34,2%) u odnosu na 10,27 miliona KM iz 2019. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja ove banke, neto prihodi od kamata smanjeni su za 1,13 miliona KM (-3,1%), na 35,47 miliona sa 36,60 miliona KM iz 2019. godine.
Takođe, smanjeni su i neto prihodi od naknada i provizija za 6,14 miliona KM (-23,4%), na 20,06 miliona sa 26,20 miliona KM.
Ti lošiji rezultati uglavnom su posljedica korona krize koja je uticala i na bankarski sektor u BiH, imajući u vidu i donesene mjere o moratoriju na kredite.
Prema finansijskim pokazateljima, poslovna aktiva Sberbank BH na kraju 2020. iznosila je nešto više od 1,52 milijardi KM i viša je za 35,42 miliona (+2,4%) u odnosu na blizu 1,49 milijardi KM s kraja 2019. godine.
Ukupan kapital ove banke, članice Sberbank grupacije u BiH, u 2020. iznosio je 185,88 miliona KM i za 3,95 miliona (+2,2%) je viši nego godinu ranije kada je iznosio oko 181,94 miliona KM. Ovdje treba napomenuti da je u skladu s učincima promjena u računovodstvenim politikama ponovno iskazano stanje kapitala Sberbank BH na kraju 2019. odnosno početku 2020. godine iznosilo oko 178,25 miliona KM.
Sberbank BH je na kraju 2020. imala 441 uposlenih ili za jednog radnika više nego godinu ranije.