Kredit EBRD-a od 30 miliona eura za jačanje Fonda za osiguranje depozita BiH

0
965
Kredit od EBRD-a za dodatno jačanje Fonda za osiguranje depozita BiH

Vijeće ministara BiH danas je prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o garanciji za kreditnu liniju Agencije za osiguranje depozita BiH između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
Kreditna linija od 30 miliona eura će biti usmjerena na kapitalno jačanje Fonda za osiguranje depozita kako bi se dodatno osigurala stabilnost finansijskog sektora.
Riječ je o kreditima koje EBRD odobrava na period od osam godina, sa grejs periodom od pet godina uz fiksnu kamatnu stopu plus 1% godišnje. Agencija za osiguranje depozita ima zakonsku mogućnost za zaduživanje i otplatu.