Za vanjski dug BiH u prvom polugodištu isplaćeno 443,45 miliona KM

0
733
Vanjski dug je na kraju drugog kvartala 2021. iznosio je 5,07 milijardi KM, a unutarnji dug oko 875 miliona KM

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2018. godine. Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2018. iznosili su 521.111.919 KM ili 55 posto u odnosu na plan. Veći iznos finansiranja u odnosu na planirani nivo je rezultat uplate sredstava sukcesije od prodaje nekretnine u iznosu 2,22 miliona KM.
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvom polugodištu 2018. iznosili su 434.065.115 ili 46 posto u odnosu na Budžet za 2018. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 36 posto u odnosu na korigirani budžet koji uključuje dodatna namjenska sredstva.
U ovom periodu nastavljene su uštede na primanjima zaposlenih i materijalnim troškovima, odnosno osnovica za plaću, naknade za topli obrok i regres ostale su na istom nivou kao u drugoj polovini 2012. godine, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.
Po osnovu vanjskog državnog duga, isplaćeno je 443,45 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze. Od navedenog servisiranog duga, na otplatu glavnice se odnosi 383,85 miliona KM (86,56 posto), a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,61 milion KM (13,44 posto).
U ukupno servisiranom iznosu obaveza, Federacija BiH je učestvovala sa 290,25 miliona KM (65,45 posto), Republika Srpska sa 147,84 miliona KM (33,34 posto), Distrikt Brčko sa 2,81 milion KM (0,63 posto), te državne institucije – direktne obaveze BiH sa 2,56 miliona KM (0,58 posto).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here