KS: Beskamatna kreditna linija za MSP otvorena i u UniCredit banci

0
209
Kreditna linija sa subvencioniranom kamatnom stopom otvorena je i u UniCredit banci

Drugoplasirana banka po javnom pozivu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za realizaciju programa pristupu povoljnijem kreditnom finansiranju, odnosno realizaciju kreditne linije sa subvencioniranom kamatnom stopom otvorena je i u UniCredit banci.
Ukupna vrijednost ove kreditne linije je 100 miliona KM, a privrednicima je u UniCredit banci dostupno 30 miliona KM. Kreditna linija otvorena je do 31. januara 2023. godine, osim u slučaju neiskorištenih sredstava.
“Ukoliko banka ne plasira cjelokupan iznos kreditnih sredstava do naznačenog roka, mi ćemo aneksirati ugovor s bankom i kreditna linija bit će operativna do potpunog utroška sredstava. Ipak, nadamo se da će privrednici iskoristiti sredstva što prije, što će nam ostaviti otvorene mogućnosti da Program male privrede za 2023. godinu pripremimo u prvoj polovini godine“, izjavio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.
Privrednici ova kreditna sredstva mogu koristiti i za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava, i to u iznosu do 70% ukupnog iznosa kredita, a ostalih 30% korisnik sredstava se obavezuje da podsticajna kreditna sredstva koristi na način da najmanje navedeni procent za osnovna sredstva, pojasnio je ministar Delić.
Javni poziv i zahtjev za odobrenje finansiranja dostupni su na web stranici Ministarstva privrede na linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-beskamatno-kreditno-finansiranje-u-unicredit i na web stranici banke na linku: https://www.unicredit.ba/ba/korporativni_klijenti/finansiranje/kreditna_linija_kanton_sarajevo_novo.html.
Podnošenje zahtjeva moguće je, osim uobičajenog, i u online formi na adresi: kreditna.linijaKS@unicreditgroup.ba.
Beskamatna kreditna linija Ministartsva privrede otvorena je do sad u BBI i UniCredit banci, a početkom sedmice očekuje se da i ASA banka – Naša i snažna, također objavi javni poziv, kao trećeplasirana banka po navedenom javnom pozivu Ministarstva.