Vlada FBiH: Dionicu autoceste Mostar sjever – Mostar jug treba završiti do kraja 2021.

0
316
Dužina Kordora 5c kroz BiH je 330 kilometara, od toga kroz Hercegovinu 105 kilometara

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o statusu Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 12.3.2020. godine i o nacrtu teksta Mandatnog pisma EBRD-a od 16.10.2020. godine za finansiranje izgradnje dionice autoceste Mostar sjever – Mostar jug na Koridoru 5c.
Vlada je potvrdila prihvatljivost inovirane strukture finansiranja izgradnje ove dionice i zadužila ministarstva finansija i prometa i komunikacija te JP Autoceste FBiH da provedu sve potrebne aktivnosti vezano za iduće korake potrebne za izradu finalnog teksta Mandatnog pisma kojeg će joj nakon toga biti dostavljen na saglasnost.
Vlada je danas zadužila Autoceste FBiH da pristupe izradi glavnog projekta za dionicu autoceste Mostar sjever – Mostar jug kako bi bio završen do kraja 2021. godine, odnosno najkasnije do efikasnosti kredita za finansiranje ove dionice.
Kako je obrazloženo, nacrt novog Mandatnog pisma bitno umanjuje troškove finansiranja ove dionice i uključuje tehničku pomoć Banke Autocestama FBiH. Također, uslov koji prethodi pravomoćnosti kredita EBRD-a je objava tendera za nabavku finansiranja u skladu s našim propisima o javnim nabavkama, a kvalifikacijski kriteriji će uključiti obavezu banaka da prilože dokaz kojim će moći potpisati ugovor o provođenju projekta sa EBRD-om.