KS: Ubrzati procedure dodjele namjenskih sredstava za pomoć privredi

Za sedam dana najavljena objava javnog poziva, poziv privrednicima da blagovremeno dostave prijave

0
298
Sastanak Koordinacionog tijela za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede u KS

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo jučer usvojila Zakon o dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS, Koordinaciono tijelo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede, te poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvane pandemijom koronavirusa održalo je jutros radni sastanak kako bi se što prije pokrenula procedura realizacije preostalih finansijskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.
Kako je Zakon proširio okvir za sufinansiranje isplate plata ili dijela minimalne neto plate privrednim subjektima u KS za juni i juli, Ministarstvo privrede će, uz dogovor sa Koordinacionim tijelom, u ovoj sedmici predložiti Vladi KS odluku o kriterijima za isplatu ovih sredstava, koja bi stupila na snagu odmah po njenom usvajanju.
U narednim sedam dana, u skladu sa novom odlukom, biće objavljen javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sredstva planirana za navedenu namjenu, a koja podrazumijevaju konkretnu finansijsku pomoć privrednicima u KS.
Prema riječima premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića, koordinatora ovog tijela, potrebno je ubrzati procedure dodjele ovih sredstava, jer se bliži kraj budžetske godine i potrebno je do tada usmjeriti planirana sredstva privrednicima koji budu ispunjavali kriterije iz odluke, jer se ova sredstva ne mogu razgraničiti tj. prenositi u novu budžetsku godinu.
Kako je istakao ministar finansija KS Jasmin Halebić, u proteklom periodu se pokazalo da postoje neke nedorečenosti i nepreciznosti u kriterijima za dobijanje ove finansijske pomoći.
“Dogovorili smo se da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, gdje je to moguće korigujemo dosadašnje kriterije, kako bi došli do optimalnih rješenja koja bi privrednicima olakšala poslovanje u uslovima epidemije koronavirusa”, dodao je ministar Halebić.