Lideri Zapadnog Balkana i EU sutra u Sofiji, CEFTA provodi ključne aktivnosti

0
632
Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata

Šest lidera Zapadnog Balkana usvojit će plan za formiranje Zajedničkog regionalnog tržišta (ZRT) na Samitu u Sofiji, koji se održava 10. novembra, u okviru Berlinskog procesa. CEFTA će direktno provoditi ključne aktivnosti iz plana.
Zapadnobalkanska šestorka predlaže Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (ZRT) koji treba da bude proveden do kraja 2024. godine. Ovaj ambiciozni plan se sastoji od aktivnosti podijeljenih u četiri glavne oblasti:
• regionalna trgovinska oblast: slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi,
• regionalna investiciona oblast, za usklađivanje investicione politike sa EU standardima i najboljom međunarodnom praksom te promociju regiona među stranim i međuregionalnim investitorima,
• regionalna digitalna oblast, za integraciju Zapadnog Balkana u panevropsko digitalno tržištei
• regionalna industrijska i inovaciona oblast, za transformaciju industrijskih sektora, oblikovanje lanaca vrijednosti kojima pripadaju i njihovu pripremu za aktuelnu sadašnjost, ali i izazove budućnosti.
CEFTA će direktno provoditi glavne aktivnosti u regionalnoj trgovinskoj oblasti, ali i u drugim oblastima obuhvaćenim ovim planom, zajedno sa Vijećem za regionalnu saradnju, Transportnom zajednicom i drugim partnerima. CEFTA ima za cilj jačanje trgovinske saradnje, stvaranje privlačne investicione klime i doprinos ekonomskom razvoju i saradnji između članica.
“ZRT će dodatno stimulisati aktivnosti u CEFTA-ii CEFTA stranama. Naš posao u naredne četiri godine je da ostvarimo konkretne rezultate za dobrobit naših preduzeća i građana. Želimo da smanjimo vrijeme čekanja na prelazima za 30% i učinimo trgovinske procedure efikasnijim, što očigledno smanjuje troškove izvoznicima i štedi vrijeme. Želimo regionalno tržište dovesti do svih kompanija i privrednika kroz internet prodaju i promovisati trgovinu ‘bez papira’. A sve to pomažući našem regionu da uhvati korak sa usvajanjem EU standarda i približi ga tržištu EU”, kaže Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata, koji će učestvovati na sastanku u Sofiji.
Formiranje Zajedničkog regionalnog tržišta će doprinijeti stavljanju regiona na mapu atraktivnih destinacija za globalne investitore. Uz brzo usaglašavanje sa EU propisima i veće mogućnosti rada sa većim brojem dobavljača, otvorit će se nova radna mjesta, bit će dostupan veći izbor proizvoda po nižim cijenama za potrošače, a ujedno će se ljudima omogućiti rad u cijelom regionu. Veće, regionalno tržište će biti prekretnica za firme iz regiona koje će se bolje integrisati u evropske lance vrijednosti i ojačati svoju konkurentnost na evropskom i svjetskom tržištu. Evropska unija će nastaviti da bude ključni partner regiona u ovom poduhvatu.