Makrofinansijska pomoć EU za BiH vrijedna 250 miliona eura

Sredstva povoljnog zajma biće usmjerena na Republiku Srpsku (37,5%), Federaciju BiH (61,5%) i Distrikt Brčko (1%)

0
282
Ukupno 19 država članica EU treba da primi 94,3 milijarde eura finansijske podrške

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Evropske unije, kao zajmodavca, i Bosne i Hercegovine, kao zajmoprimca – makrofinansijska pomoć za BiH u iznosu do 250 miliona eura i Prijedlog sporazuma o kreditnoj liniji između EU, kao zajmodavca, i BiH, kao zajmoprimca, i Centralne banke BiH, kao agenta zajmoprimca – makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu.
Sredstva povoljnog zajma biće usmjerena na Republiku Srpsku (37,5%), Federaciju BiH (61,5%) i Distrikt Brčko (1%).
Cilj predložene makrofinansijske pomoći je da se pomogne Bosni i Hercegovini, odnosno entitetima i Brčko distriktu u budžetskim potrebama koje su se javile kao posljedica pandemije virusa korona.
Pomoć je namijenjena kao podrška BiH za ekonomsku stabilizaciju i program reformi, a isplaćuje se u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura.
Prva tranša se isplaćuje bez ikakvih dodatnih mjera ekonomske politike i biće dostupna nakon stupanja na snagu ovog memoranduma i sporazuma o zajmu.
Druga tranša se očekuje nakon ispunjenja definisanih mjera ekonomske politike u Bosni i Hercegovini, odnosno entitetima i Brčko distriktu, koje se odnose na jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje, finansijski sektor, dobro upravljanje i borbu protiv korupcije, kao i podršku ekonomskom oporavku i zapošljavanju.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here