Manje od 10 posto odraslih osoba u BiH učestvuje u nekom obliku obrazovanja

0
6412
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Prema podacima Ankete o obrazovanju odraslih, koju je početkom prošle godine po prvi put provela Agencija za statistiku BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, manje od 10 posto odraslih osoba u Bosni i Hercegovini učestvuje u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja.
Podaci Ankete, koji se odnose na 12 mjeseci prije njene provedbe, pokazuju da je 8,7% ispitanika, u dobi od 25 do 64 godine života, učestvovalo u nekom obliku formalnog i/ ili neformalnog obrazovanja, dok 91,3% ispitanika nije učestvovalo ni u formalnom ni u neformalnom obrazovanju.
U formalnom obrazovanju učestvovalo je 2,2%, u neformalnom obrazovanju 6,9%, dok je znatno veći dio ispitanika, njih 74,7% imalo namjeru da stiče znanja kroz svakodnevne aktivnosti, odnosno kroz informalno učenje.
Formalno i neformalno obrazovanje najviše je bilo zastupljeno kod ispitanika starosti od 25 do 34 godine i kod ispitanika sa završenim visokoškolskim obrazovanjem. Od ispitanika koji su učestvovali u neformalnom obrazovanju 83% su bili zaposleni.

Poređenje sa zemljama iz okruženja:

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Anketa o obrazovanju odraslih, starosti od 25 do 64 godine života, sastavni je dio istraživanja o obrazovanju odraslih u Evropi, koja se provodi se u skladu sa EU regulativama i Eurostatovom metodologijom svakih pet godina u zemljama članicama EU, zemljama kandidatima i zemljama koje su potencijalni kandidati za članstvo u Evropsku uniju.
Svrha istraživanja je prikupljanje informacija o učešću odraslih osoba u svim oblicima cjeloživotnog učenja – formalno, neformalno i informalno učenje, dok je osnovni cilj Ankete dobijanje podataka o učešću i neučestvovanju odraslih u obrazovanju i obukama; karakteristikama obrazovanja/obuka u kojima učestvuju; informacija o ličnoj proceni znanja i vještina, kao i dobijanje podataka o osnovnim socio-demografskim karakteristikama odraslih osoba. Dobijeni podaci će omogućiti analizu stanja u oblasti cjeloživotnog učenja, donošenje odluka bitnih za ovu oblast kao i uporedivost dobijenih podataka sa podacima drugih zemalja, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.