Marinko Gilja imenovan za direktora Elektroprivrede HZHB

0
975
Marinko Gilja obnašat će funkciju direktora EP HZHB u naredne četiri godine

Vlada Federacije BiH danas je je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar dala prethodnu saglasnost za imenovanje Marinka Gilje za generalnog direktora – člana Uprave ovog društva, na period od četiri godine.
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost i na prijedlog za imenovanje Bože Perića, Zorana Buntića, Karmele Miletić, Ive Vincetića, Ivice Krivića i Alije Fitozovića za članove Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
Nakon što je utvrdila opće i posebne kriterije, Vlada FBiH je donijela i Odluku o raspisivanju javnih konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, kao i dva člana Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.