Vlada FBiH odbila inicijativu UBBiH za izmjene Zakona o faktoringu

0
590
U devet mjeseci 2022. ukupno je bilo 178 novozaključenih ugovora o faktoringu u FBiH

Federalna vlada danas nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu, koju je pokrenulo Udruženje banaka BiH (UBBiH).
U obrazloženju Vlade je navedeno da je faktoring pravni posao kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nastale iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima tražbinu od prodavca da je naplati u svoje ime i za svoj račun.
Osnov za zaključivanje ovog pravnog posla je ugovor o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu zaključen između prodavca i kupca sa svim svojim elementima, između ostalog i ugovorenim rokom plaćanja. Svrha faktoring posla je osigurati novčana sredstva prodavcu prije vremena dospijeća i neposredno nakon prodaje nedospjele novčane tražbine, pod uslovima ugovorenim između prodavca i kupca.
Međutim, postoji mogućnost zaključenja akcesornog (naknadnog) pravnog posla ukoliko se zakonski uredi ustupanje predmeta faktoringa na faktora od strane povjerioca, te će u tom smislu Federalno ministarstvo finansija uskoro predložiti izmjene i dopune Zakona o faktoringu.